Događaji

Održan Sajam zapošljavanja „Poslovi budućnosti“ u Goraždu


06.10.2022

Grad Goražde je po drugi put u posljednjih nekoliko godina domaćin sajma zapošljavanja. Ove godine se organizovao pod sloganom „Poslovi budućnosti“ i okupio je na jednom mjestu 14 poslodavaca i stotinjak tražilaca poslova, koji su zahvaljujući podršci Evropske unije i Međunarodne organizacije rada u BiH putem projekta 'Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje - Faza II' (LEP II) dobili priliku da upoznaju jedni druge.

Inače, kao i prvi put, sajam je organizovalo Lokalno partnerstvo za zapošljavanje BPK Goražde koje je jedno od 20 uspostavljenih partnerstava u okviru projekta LEP II.

Ernest Imamović, Gradonačelnik Goražda, je nakon svečanog otvaranja Sajma zapošljavanja iskazao zadovoljstvo zbog organizacije ovog Sajma i dodao:
„Posebno se radujem prisustvu velikog broja poslodavaca na današnjem događaju. Ovo je prilika za kompanije da se predstave i da poput kompanije 'TVC' d.o.o. putem našeg lokalnog partnerstva zaposle značajan broj neazposlenih osoba. Grad Goražde će učiniti sve da stvori pozitivan ambijent za poslodavce koji žele investirati u BPK Goražde.“

U okviru Sajma zapošljavanja, održana je i panel diskusija na temu 'Novi pristup kreiranju radnih mjesta', na kojoj je, između ostalog, bilo riječi o razvoju mehanizama za obrazovanje odraslih kroz povećanje saradnje između obrazovnih institucija i poslodavaca.

Jedan od panelista, gđa. Biljana Begović, ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, se posebno osvrnula na potrebu uvođenja karijernog savjetovanja, s ciljem pomoći u mapiranju vještina i sklonosti, te odabiru zanimanja.

Posjetioci su također imali priliku čuti i inspirativne priče ljudi koji su samostalno započeli biznis, kao i koji su to izazovi i mogućnosti koje nude digitalne vještine. 

„Mi smo dolaskom na današnji sajam željeli da motivišemo mlade ljude da ostanu u Goraždu i savladaju vještine modeliranja kojima se bavi naša kompanija, koja inače radi projekte za njemačko tržište. Mislim da smo u tome i uspjeli jer već imamo prijavljene četiri mlade osobe za obuku“ izjavio je Adnan Imamović, izvršni direktor kompanije 'GEOBim 5D'. 

Današnji sajam je još jednom potvrdio da se samo partnerskim djelovanjem svih aktera na lokalnom nivou mogu poboljšati prilike za zapošljavanje i da lokalna partnerstva za zapošljavanje zaista djeluju

Uticaj lokalnih partnerstva za zapošljavanje

Kreiranjem jedinstvenih saveza između lokalne uprave, službi za zapošljavanje, kompanija, obrazovnih institucija i nevladinih organizacija, lokalna partnerstva za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini su u okviru projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II (LEP II) “ koji Evropska unija finansira sa 4 miliona EUR u periodu 2021-2023, ostvarila do sada sljedeće rezultate:

Unaprijedili kvalifikacije

1242

nezaposlene osobe

Formalno zaposlili

257

osoba

Razvili

51

program za obuke za tržište rada

Podržali osnivanje

118

malih biznisa

Unaprijedili kvalifikacije

1242

nezaposlene osobe

Formalno zaposlili

257

osoba

Razvili

51

program za obuke za tržište rada

Podržali osnivanje

118

malih biznisa

Interaktivna mapa lokalnih partnerstava za zapošljavanje u BiH

Međunarodna organizacija rada u BiH uz finansijsku podršku Evropske unije u drugoj fazi projekta "Podrška EU lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH" podržava dvadeset lokalnih partnerstava za zapošljavanje. Njihovi projekti su promovisani na događaju u Sarajevu 20. aprila 2022. godine i predstavljeni su na karti kao LEP II.

Zašto postati član LPZ

Svaku lokalnu zajednicu i teritorijalnu regiju odlikuju specifični izazovi u zapošljavanju. Pristup koji promovira LEP projekat za osnaživanje saradnje općina, službi za zapošljavanje, poslodavaca, obrazovnih institucija i nevladinih organizacija a koji provodi MOR uz podršku EU, pokazao se kao uspješan u rješavanju problema nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini (BiH)