Izbornik jezika

BHS | English

Slika

Slika 49

Upravni i Savjetodavni odbor projekta

Primarna zadaća Upravnog i Savjetodavnog odbora je da nagleda realizaciju projekta, daje mišljenja o izvještajima o implementaciji i preporuke za unaprijeđenje aktivnosti.

Ukupnu nadležnost za sva ugovorna pitanja vezana uz ovaj projekt ima Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini u skladu s odredbama Sporazuma o doprinosu, potpisanog s Međunarodnom organizacijom rada.

Upravni odbor se sastaje svaka četiri mjeseca u cilju sagledavanja napretka, pružanja podrške i davanja smjernica za dalju projektnu realizaciju.

Savjetodavni odbor se sastaje jednom godišnje u cilju pružanja savjetodavne podrške projektnoj realizaciji, a ukupno tri puta u toku trajanja projekta.

Sastanci Upravnog i Savjetodavnog odbora se, po potrebi, mogu održavati i češće.

 

 

 

 

 

Upravni odbor projekta (PUO)

Savjetodavni odbor projekta (SOP)

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini

Međunarodna organizacija rada

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske

JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Federalni zavod za zapošljavanje

 

Ministarstvo za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose Bosne i Hercegovine

Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske

Odjeljenje za privredni razvoj sport i kulturu Vlade Brčko distrikta

Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine

Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske

Udruženje poslodavaca Brčko distrikta

Konfederacija sindikata Bosne i Hercegovine

 

0 0