Upravni i savjetodavni odbor


Upravni i Savjetodavni odbor projekta

Primarna zadaća Upravnog i Savjetodavnog odbora je da nagleda realizaciju projekta, daje mišljenja o izvještajima o implementaciji i preporuke za unaprijeđenje aktivnosti.

Ukupnu nadležnost za sva ugovorna pitanja vezana uz ovaj projekt ima Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini u skladu s odredbama Sporazuma o doprinosu, potpisanog s Međunarodnom organizacijom rada.

Upravni odbor se sastaje svaka četiri mjeseca u cilju sagledavanja napretka, pružanja podrške i davanja smjernica za dalju projektnu realizaciju.

Savjetodavni odbor se sastaje jednom godišnje u cilju pružanja savjetodavne podrške projektnoj realizaciji, a ukupno tri puta u toku trajanja projekta.

Sastanci Upravnog i Savjetodavnog odbora se, po potrebi, mogu održavati i češće.

Upravni odbor projekta (PUO)

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini

Međunarodna organizacija rada

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske

JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Federalni zavod za zapošljavanje

Savjetodavni odbor projekta (SOP)

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini

Međunarodna organizacija rada

Ministarstvo za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose Bosne i Hercegovine

Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske

Odjeljenje za privredni razvoj sport i kulturu Vlade Brčko distrikta

Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine

Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske

Udruženje poslodavaca Brčko distrikta

Konfederacija sindikata Bosne i Hercegovine

Uticaj lokalnih partnerstva za zapošljavanje

Kreiranjem jedinstvenih saveza između lokalne uprave, službi za zapošljavanje, kompanija, obrazovnih institucija i nevladinih organizacija, lokalna partnerstva za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini su u okviru projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II (LEP II) “ koji Evropska unija finansira sa 4 miliona EUR u periodu 2021-2023, ostvarila do sada sljedeće rezultate:

Unaprijedili kvalifikacije

1692

nezaposlene osobe

Formalno zaposlili

508

osoba

Razvili

51

program za obuke za tržište rada

Podržali osnivanje

194

mala biznisa

Unaprijedili kvalifikacije

1692

nezaposlene osobe

Formalno zaposlili

508

osoba

Razvili

51

program za obuke za tržište rada

Podržali osnivanje

194

mala biznisa

Interaktivna mapa lokalnih partnerstava za zapošljavanje u BiH

Međunarodna organizacija rada u BiH uz finansijsku podršku Evropske unije u drugoj fazi projekta "Podrška EU lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH" podržava dvadeset lokalnih partnerstava za zapošljavanje. Njihovi projekti su promovisani na događaju u Sarajevu 20. aprila 2022. godine i predstavljeni su na karti kao LEP II.

Zašto postati član LPZ

Svaku lokalnu zajednicu i teritorijalnu regiju odlikuju specifični izazovi u zapošljavanju. Pristup koji promovira LEP projekat za osnaživanje saradnje općina, službi za zapošljavanje, poslodavaca, obrazovnih institucija i nevladinih organizacija a koji provodi MOR uz podršku EU, pokazao se kao uspješan u rješavanju problema nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini (BiH)