Izbornik jezika

BHS | English

Slika

Slika 52
MOR će uz finansijsku podršku Evropske unije podržati najmanje dvadeset lokalnih partnerstava za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini. Njihovi projekti će biti predstavljeni na karti nakon završetka procesa odabira u decembru 2021."

Tokom svoje prve faze, LEP projekt je podržao razvoj 19 lokalnih partnerstava za zapošljavanje u okviru dva poziva za projektne prijedloge u periodu 2016. - 2019. godine. Ukupna vrijednost realizovanih projekata je 3,119,604.53 EUR, od čega je iznos dodijeljene grant podrške od 2,693,097.46 EUR raspoređen za zapošljavanje u sljedećim sektorima:

1.      Poljoprivreda – 638,680.37 EUR

2.      Metal/drvo – 1,326,543.50 EUR

3.      Tekstil/obuća – 48,152 EUR

4.      Obrada kamena – 47,984.39 EUR

5.      Turizam – 190,878.81 EUR

6.      Samozapošljavanje – 193,729.26 EUR

7.      Drugi sektori (IT, saobraćaj, njega...) - 247,129.14 EUR

Više detalja je prikazano na interaktivnoj mapi. 

Interaktivna karta

0 0