Izbornik jezika

BHS | English

Slika

Slika 52
Međunarodna organizacija rada u BiH uz finansijsku podršku Evropske unije u drugoj fazi projekta "Podrška EU lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH" podržava dvadeset lokalnih partnerstava za zapošljavanje. Njihovi projekti su promovisani na događaju u Sarajevu 20. aprila 2022. godine i predstavljeni su na karti kao LEP II. 

Tokom svoje prve faze, LEP I projekt je podržao razvoj 19 lokalnih partnerstava za zapošljavanje u okviru dva poziva za projektne prijedloge u periodu 2016. - 2019. godine. Ukupna vrijednost realizovanih projekata je 3,119,604.53 EUR, od čega je iznos dodijeljene grant podrške od 2,693,097.46 EUR raspoređen za zapošljavanje u sljedećim sektorima:

1.      Poljoprivreda – 638,680.37 EUR

2.      Metal/drvo – 1,326,543.50 EUR

3.      Tekstil/obuća – 48,152 EUR

4.      Obrada kamena – 47,984.39 EUR

5.      Turizam – 190,878.81 EUR

6.      Samozapošljavanje – 193,729.26 EUR

7.      Drugi sektori (IT, saobraćaj, njega...) - 247,129.14 EUR

 

Interaktivna karta lokalnih partnerstava za zapošljavanje u BiH

0 0