Izbornik jezika

BHS | English

Slika

Slika 61

Kontakt

Delegacija Evropske unije u Bosni I Heregovini

Skenderija 3a
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 254-700

E-mail: delegation-bih@eeas.europa.eu

Međunarodna organizacija rada

Fra Anđela Zvizdovića 1, Toranj A/XII
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel. +387 33 942 560

Email: lep@ilo.org

 
0 0