Izbornik jezika

BHS | English

Slika

Slika 61

Kontakt

Delegacija Evropske unije u Bosni I Heregovini

Skenderija 3a
71000, Sarajevo
Bosna I Hercegovina

Tel: +387 33 254-700

E-mail: delegation-bih@eeas.europa.eu

Međunarodna organizacija rada

71000 Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, Toranj A/XII

Tel. +387 33 942 560

Email: lep@ilo.org

 
0 0