Izbornik jezika

BHS | English

Javni pozivi LPZ

Slika
Grad Tuzla, u ime Lokalnog partnerstva za zapošljavanje (LPZ) Tuzla, koje realizuje projekat “Partnerski pristup lokalnom razvoju Tuzla”, kojeg finansijski podržava Evropska unija i Grad Tuzla, poziva nezaposlene osobe iz Tuzle, prijavljene na evidenciju Biroa za zapošljavanje Tuzla, da se prijave za uče...
Slika
Sveučilište/Univerzitet “VITEZ“, u okviru projekta “SARADNJOM DO BOLJE KONKURENTNOSTI – SBK“ koji realizuje Lokalno partnerstvo za zapošljavanje SBK/KSB (LPZ SBK) uz podršku Evropske unije i Međunarodne organizacije rada u BiH, poziva nezaposlene osobe sa evidencije Službe za zapošljavanje SBK/KSB za prijavu učešć...
Slika
Gradska razvojna agencija Banja Luka i partnerske organizacije okupljene u Lokalnom partnerstvu za zapošljavanje Banja Luka pozivaju sve zainteresovane osobe koje žele pokrenuti vlastiti posao da se prijave za učešće u programu podrške razvoju malih biznisa. Program podrške realizuju partneri u okviru...
Slika
U cilju podrške radnoj integraciji nezaposlenih osoba – aktivnih tražilaca posla, Dizart d.o.o. u ime LPZ Novi Grad Sarajevo uz podršku Evropske unije i Međunarodne organizacije rada u BiH poziva nezaposlene osobe sa prebivalištem na općini Novi Grad Sarajevo ili Kantonu Sarajevo, koje se nalaze na službenim...
Slika
Srednjoškolski centar Pale i Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Pale pozivaju nezaposlena lica evidentirana pri Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske – Birou u Palama, da se prijave za pohađanje certifikovanih obuka za deficitarna zanimanja.Poziv se objavljuje u okviru projekta „Lokalnim partners...
0 0