Izbornik jezika

BHS | English

Javni pozivi LPZ

Slika
U cilju podrške radnoj integraciji nezaposlenih osoba – aktivnih tražilaca posla, Dizart d.o.o. u ime LPZ Novi Grad Sarajevo uz podršku Evropske unije i Međunarodne organizacije rada u BiH poziva nezaposlene osobe sa prebivalištem na općini Novi Grad Sarajevo ili Kantonu Sarajevo, koje se nalaze na službenim...
Slika
Srednjoškolski centar Pale i Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Pale pozivaju nezaposlena lica evidentirana pri Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske – Birou u Palama, da se prijave za pohađanje certifikovanih obuka za deficitarna zanimanja.Poziv se objavljuje u okviru projekta „Lokalnim partners...
Slika
Na Javni poziv se mogu prijaviti osobe sa evidencije nezaposlenih JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, a prioritetno sa prebivalištem na području općine Novi Grad Sarajevo, koje planiraju pokrenuti biznis u Kantonu Sarajevo.Javni poziv se realizuje u okviru projekta “Lokalno partnerstvo za aktiva...
Slika
Regionalna razvojna agencija REZ u okviru projekta „SARADNJOM DO BOLJE KONKURENTNOSTI – SBK“ koji realizuje Lokalno partnerstvo za zapošljavanje SBK/KSB (LPZ SBK), uz podršku Evropske unije i Međunarodne organizacije rada u BiH, poziva sve nezaposlene osobe (prednost imaju mladi od 18 do 35 godina) koji žel...
Slika
Prijavite se i budite dio programa osposobljavanja nezaposlenih osoba koji se provode u okviru projekta „Aktivacije i integracije nezaposlenih osoba na tržištu rada u Unsko sanskom kantonu“ koji je financiran od strane Europske unije u BiH putem LEP II projekta.   Više informacija o pozivu mozete naci OV...
0 0