Izbornik jezika

BHS | English

Javni pozivi LPZ

Slika
Na Javni poziv koji finansira Evropska unija u okviru projekta LEP II se mogu prijaviti sve nezaposlene osobe sa prijavljenim mjestom prebivališta na području grada Tuzle, koje imaju poslovnu ideju i žele pokrenuti sopstveni biznis. Pri izboru učesnika prednost će imati nezaposleni mladi, te neza...
Slika
TRA Agencija za razvoj općine Tešanj, u ime Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Tešanj, objavljuje Javni poziv za pohađanje besplatne obuke za CNC operatera koji finansira Evropska unija u okviru projekta LEP II. Pozivaju se sva zainteresovane, a nezaposlene osobe evidentirane pri Zavodu za zapošl...
Slika
Pozivaju se sve zainteresirane nezaposlene mlade osobe koje žele pokrenuti vlastiti biznis da se prijave za učešće u programu podrške zapošljavanju, koji finansira Evropska unija u okviru projekta LEP II. Za 20 učesnika će biti organizovan ciklus obuka „Pokreni svoj posao“ po metodologiji Međunarodne ...
Slika
Pozivaju se sve zainteresirane nezaposlene mlade osobe koje žele pokrenuti vlastiti biznis da se prijave za učešće u programu podrške zapošljavanju, koji finansira Evropska unija u okviru projekta LEP II. Pravo na učešće u programu podrške razvoja poslovnih ideja imaju državljani BiH, nezaposlene punoljetne...
Slika
Pozivaju se sve zainteresovane osobe koje žele pokrenuti vlastiti posao da se prijave za učešće u Programu podrške razvoju malih biznisa koji realizuje LPZ Pale, a finansira Evropska unija u okviru projekta LEP II . Javni poziv je usmjeren prema nezaposlenim osobama sa područja opštine Pale koje žele pok...
0 0