Događaji

Zahvaljujući podršci Europske unije LPZ ZDK bogatiji za 12 lakirera za površinsku obradu drveta epoxy smolama


09.05.2024

Tijekom ožujka i travnja 2024., u Žepču je održana obuka po programu stručnog osposobljavanja „Lakirer za površinsku obradu drveta epoxy smolama“, prva takve vrste u BiH, za čije izvođenje je u sklopu projekta razvijen poseban kurikulum.

Obuka, u organizaciji Lokalnog partnerstva za zapošljavanje (LPZ) ZDK, provedena je u sklopu projekta „T4E (Training for employer) – Obuka za potrebe poslodavca“, koji je financiran od strane Europske unije, a provodi se u okviru druge faze projekta „Podrška Europske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II“ (LEP II) koji implementira Međunarodna organizacija rada u BiH.

U sklopu obuke, polaznici su kroz teorijski i praktični dio usvojili potrebna znanja i vještine da na osnovu radnog naloga odaberu ispravan način pripreme podloge, alate i materijale potrebne za obavljanje zadatka s radnog naloga, predlože ispravnu tehnologiju za rješavanje radnog zadatka uz korištenje potrebnih materijala i točnih omjera po propisanim instrukcijama, te izvedu pripremu podloge i pripremu epoksi smole prema zadanom radnom nalogu korištenjem propisanih procedura, uz odabir ispravne tehnologije u okviru standarda kvaliteta finalnog proizvoda.

WMTA Banja Luka – Ustanova za stručno obrazovanje odraslih, član LPZ koji je proveo obuku, naglasila je da su polaznici tijekom obuke pokazali impresivan nivo kreativnosti i pažnje, te kreirali zanimljive i visoko kvalitetne finalne radove, koji se mogu pogledati u priloženoj galeriji. Naglasak obuke je bio na praktičnom dijelu što se pokazalo kao dobar izbor za usvajanje znanja i razvoj vještina.

Osposobljavanje za samostalan rad, razvijanje preciznosti, razvijanje kritičkog odnosa prema svom i tuđem radu, te razvijanje pravilnog odnosa prema strojevima, alatima i opremi, samo su neke od znanja, vještina i kompetencija koje su polaznici usvojili tijekom obuke u trajanju 120 školskih sati, te su zahvaljujući vlastitom trudi i trudu predavača, osposobljeni da samostalno obrađuju drvo i rade sa epoxy smolama.

Teorijska i praktična nastava izvodila se prema sljedećim modulima:

  • Zaštita na radu i zaštitna sredstva,
  • Podloge za nanošenje epoksi smola, uljenje i lakiranje i njihova priprema,
  • Tehničko-tehnološka dokumentacija,
  • Vrste materijala, epoksi smole, ulja i lakovi, svojstva materijala, priprema materijala,
  • Tehnologije obrade u procesu nanošenja epoksi smola i završne zaštite epoksi proizvoda,
  • Kvalitet obrade i kontrola kvaliteta,
  • Alati, mašine i oprema za uljenje, lakiranje i njihovo održavanje.

Polaznici su kroz evaluaciju obuke istaknuli da je obuka bila kvalitetna, da su zadovoljni predavanjem i organizacijom, te da smatraju da su im novostečena znanja značajno podignula konkurentnost na tržištu rada, a neki od njih su iznijeli i svoje planove za osnivanje obrta.

Uticaj lokalnih partnerstva za zapošljavanje

Kreiranjem jedinstvenih saveza između lokalne uprave, službi za zapošljavanje, kompanija, obrazovnih institucija i nevladinih organizacija, lokalna partnerstva za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini su u okviru projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II (LEP II) “ koji Evropska unija finansira sa 4 miliona EUR u periodu 2021-2023, ostvarila do sada sljedeće rezultate:

Unaprijedili kvalifikacije

1692

nezaposlene osobe

Formalno zaposlili

508

osoba

Razvili

51

program za obuke za tržište rada

Podržali osnivanje

194

mala biznisa

Unaprijedili kvalifikacije

1692

nezaposlene osobe

Formalno zaposlili

508

osoba

Razvili

51

program za obuke za tržište rada

Podržali osnivanje

194

mala biznisa

Interaktivna mapa lokalnih partnerstava za zapošljavanje u BiH

Međunarodna organizacija rada u BiH uz finansijsku podršku Evropske unije u drugoj fazi projekta "Podrška EU lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH" podržava dvadeset lokalnih partnerstava za zapošljavanje. Njihovi projekti su promovisani na događaju u Sarajevu 20. aprila 2022. godine i predstavljeni su na karti kao LEP II.

Zašto postati član LPZ

Svaku lokalnu zajednicu i teritorijalnu regiju odlikuju specifični izazovi u zapošljavanju. Pristup koji promovira LEP projekat za osnaživanje saradnje općina, službi za zapošljavanje, poslodavaca, obrazovnih institucija i nevladinih organizacija a koji provodi MOR uz podršku EU, pokazao se kao uspješan u rješavanju problema nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini (BiH)