Događaji

Putem 6 novih lokalnih partnerstava do zapošljavanja 260 osoba u BiH


27.05.2024

Danas je u Sarajevu predstavljeno šest novih lokalnih partnerstava za zapošljavanje (LPZ) koja, pored već uspostavljenih 20 LPZ-ova u okviru projekta „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II“ (LEP II), finansira Evropska unija (EU), te stručno i tehnički podržava Međunarodna organizacija rada (MOR) u Bosni i Hercegovini. 

Cilj projekta je da osigura kreiranje i sprovedbu programa aktivacije i integracije nezaposlenih osoba u lokalna tržišta rada od strane lokalnih partnerstava za zapošljavanje. Od novih šest lokalnih partnerstava za zapošljavanje u BiH se očekuje da uspješno razviju lokalne inicijative za zapošljavanje, te omoguće obuku i prekvalifikaciju za najmanje 600 nezaposlenih osoba. Očekuje se da će najmanje 260 osoba biti zaposleno nakon obuka.

Image00011Zamjenik šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, g. Adebayo Babajide je tokom ovog promotivnog događaja istaknuo da je putem projekta koji podržava uspostavu lokalnih partnerstava za zapošljavanje, a koje realizira MOR, EU izdvojila 10 miliona Eura što je rezultiralo stvaranju više od 1000 novih radnih mjesta i 200 novih biznisa. Zaključio je da ćeEvropska unija nastaviti pružati podršku sektoru zapošljavanja u Bosni i Hercegovini putem efikasnih i ciljanih aktivnih mjera na tržištu rada koje imaju očit uticaj na krajnje korisnike.   

Današnji promotivni događaj je bio prilika za razmjenu iskustava o pokretačima teritorijalnog razvoja zapošljavanja te su predstavljeni rezultati i postignuća 20 LPZ-ova koji su finansirani u okviru druge faze projekta. 

Više od jedne decenije, Međunarodna organizacija rada (MOR) podržava zemlje zapadnog Balkana i istočne Evrope da pilotiraju i prošire lokalna partnerstva za zapošljavanje. Ova partnerstva su moćni alati za decentralizovanu implementaciju politika zapošljavanja i svojim intervencijama mogu odgovoriti na specifične izazove zapošljavanja. U Bosni i Hercegovini je do sada trideset i devet LPZ-ova u preko 50 općina uspješno angažovalo institucionalne i aktere na tržištu rada i uz pomoć MOR razvilo specifične alate koji osiguravaju učešće svakog od tih aktera – od općina, službi za zapošljavanje, obrazovnih institucija, preduzeća do nevladinih organizacija.“, naglasila je Lejla Tanović, koordinatorica Međunarodne organizacije rada u BiH. 

Image00015

Dosadašnja realizacija projekta LEP II se pokazala uspješnom i podržan je razvoj 20 lokalnih partnerstava za zapošljavanje koja su svojim djelovanjem prekvalifikovali 1127 nezaposlenih osoba od kojih je 440 zaposleno. Od 691 polaznika preduzetničkih obuka koje su se izvodile po metodologiji MOR-a – Započni i unaprijedi svoj posao (SIYB) uspostavljeno je 212 novih biznisa u BiH. Radilo se primarno o socijalno ugroženim kategorijama stanovništva uključujući žene, mlade i teško zapošljive osobe, koji su zahvaljujući podršci Evropske unije i relevantnih institucija u BiH i uz podršku LPZ-ova, iskoristili priliku, hrabro napustili "zonu komfora" i usudili se okušati u sasvim novim zanimanjima ili pokretanju novog biznisa.

Video sa rezultatima i dosadašnjim postignućima ovog projekta možete naći na linku

Uticaj lokalnih partnerstva za zapošljavanje

Kreiranjem jedinstvenih saveza između lokalne uprave, službi za zapošljavanje, kompanija, obrazovnih institucija i nevladinih organizacija, lokalna partnerstva za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini su u okviru projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II (LEP II) “ koji Evropska unija finansira sa 6 miliona EUR u periodu 2021-2026, ostvarila do sada sljedeće rezultate:

Unaprijedili kvalifikacije

1718

nezaposlene osobe

Formalno zaposlili

652

osoba

Razvili

70

programa za obuke za tržište rada

Podržali osnivanje

212

malih biznisa

Unaprijedili kvalifikacije

1242

nezaposlene osobe

Formalno zaposlili

257

osoba

Razvili

51

programa za obuke za tržište rada

Podržali osnivanje

118

malih biznisa

Interaktivna mapa lokalnih partnerstava za zapošljavanje u BiH

Međunarodna organizacija rada u BiH uz finansijsku podršku Evropske unije u drugoj fazi projekta "Podrška EU lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH" podržava dvadeset lokalnih partnerstava za zapošljavanje. Njihovi projekti su promovisani na događaju u Sarajevu 20. aprila 2022. godine i predstavljeni su na karti kao LEP II.

Zašto postati član LPZ

Svaku lokalnu zajednicu i teritorijalnu regiju odlikuju specifični izazovi u zapošljavanju. Pristup koji promovira LEP projekat za osnaživanje saradnje općina, službi za zapošljavanje, poslodavaca, obrazovnih institucija i nevladinih organizacija a koji provodi MOR uz podršku EU, pokazao se kao uspješan u rješavanju problema nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini (BiH)