LPZ Priče

Svoje ideje i svoje snove ostvari u #BiH


21.06.2023

Josip Đevenica je oduvijek želio da se bavi izradom web stranica i digitalnim marketingom. Zahvaljujući podršci Evropske unije i Međunarodne organizacije rada, a uz mentorstvo Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Mostar, ovaj mladi i ambiciozni momak iz Mostara je svoju ideju pretvorio u stvarnost!

Prijavio se na poziv za obuku „Započni svoj posao“, uspješno odbranio svoju preduzetničku ideju i registrirao svoj novi biznis.

„U ovom trenutku imam par klijenata s kojima radim, zadovoljan sam interesom i trenutnom potražnjom na tržištu. Zato poručujem mladima da ukoliko imaju ideje i svoje snove da to pokušaju ostvariti ovdje. Postoji dosta prilika, samo treba se interesovati i prihvatiti šansu koja se ukaže. To je prilika da ostvare svoje snove tu, u Mostaru, u BiH!“, zaključuje Josip.

Poslušajte Josipovu priču na slijedećem linku

Josip2

Uticaj lokalnih partnerstva za zapošljavanje

Kreiranjem jedinstvenih saveza između lokalne uprave, službi za zapošljavanje, kompanija, obrazovnih institucija i nevladinih organizacija, lokalna partnerstva za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini su u okviru projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II (LEP II) “ koji Evropska unija finansira sa 4 miliona EUR u periodu 2021-2023, ostvarila do sada sljedeće rezultate:

Unaprijedili kvalifikacije

1242

nezaposlene osobe

Formalno zaposlili

257

osoba

Razvili

51

program za obuke za tržište rada

Podržali osnivanje

118

malih biznisa

Unaprijedili kvalifikacije

1242

nezaposlene osobe

Formalno zaposlili

257

osoba

Razvili

51

program za obuke za tržište rada

Podržali osnivanje

118

malih biznisa

Interaktivna mapa lokalnih partnerstava za zapošljavanje u BiH

Međunarodna organizacija rada u BiH uz finansijsku podršku Evropske unije u drugoj fazi projekta "Podrška EU lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH" podržava dvadeset lokalnih partnerstava za zapošljavanje. Njihovi projekti su promovisani na događaju u Sarajevu 20. aprila 2022. godine i predstavljeni su na karti kao LEP II.

Zašto postati član LPZ

Svaku lokalnu zajednicu i teritorijalnu regiju odlikuju specifični izazovi u zapošljavanju. Pristup koji promovira LEP projekat za osnaživanje saradnje općina, službi za zapošljavanje, poslodavaca, obrazovnih institucija i nevladinih organizacija a koji provodi MOR uz podršku EU, pokazao se kao uspješan u rješavanju problema nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini (BiH)