Vijesti

LPZ Prnjavor: Put do efikasnog LPZ-a „slušanjem“ sugestija nezaposlenih i preduzetnika


27.03.2024

Već 2017. godine, Eda – Agencija za razvoj preduzeća iz Banja Luke je prepoznala da na teritoriji  Prnjavora, opštine sa izraženim preduzetničkim karakterom, posluju brojne industrijske firme sa potencijalima za dalji rast i razvoj. Upravo to je bio razlog da iniciraju saradnju sa lokalnim firmama, tokom koje su identifikovane potrebe za obukom i zapošljavanjem novih radnika, ključnih za dalji rast i prosperitet prnjavorske privrede. 

Stoga je prilika da učestvuju u projektu Evropske unije koji realizuje Međunarodna organizacija rada kao podršku uspostavljanju lokalnih partnerstava za zapošljavanje predstavljala idealno rješenje za adresiranje pitanja neaktivnosti radne snage i podršku preduzećima. Uspješno formirano partnerstvo sa ključnim akterima projekta, zasnovano na zajedničkoj posvećenosti ekonomskom razvoju opštine, bilo je presudno za usmjeravanje zajedničkih napora ka ostvarenju vizije razvoja Prnjavora.

Iako je opština Prnjavor preduzetnička sredina sa rastućim industrijskim preduzećima koja kontinuirano povećaju broj zaposlenih, prihod i izvoz, postojao je nedostatak raspoložive radne snage koja posjeduje odgovarajuća znanja i vještine za rad u industriji. Međutim, do sada nije bilo sistemskog pristupa u rješavanju ovog problema, kao ni koordinirane aktivnosti relevantnih subjekata kao što su Biro za zapošljavanje, preduzeća, srednja škola i Opština. 

„Naš projekat se odvijao uz intenzivni angažman svakog od ovih partnera, gdje je saradnja bila ključna za uspjeh projekta. Formirali smo efikasno i održivo partnerstvo za zapošljavanje, ali i kreirali i sproveli akcioni plan za zapošljavanje, uz uspješnu realizaciju predviđenih mjera. Ponosni smo da smo dodatno izgradili kapacitete JU Centar srednjih škola „Ivo Andrić“, Prnjavor za implementaciju programa osposobljavanja.“, ističe Jelena Prohaska, viša istraživačica i savjetnica u EDA-i.  

Postignuti rezultati ovog LPZ-a koji uključuju obučen veliki broj nezaposlenih lica (61 kroz programe osposobljavanja, 129 za aktivno traženje posla i 34 za pokretanje sopstvenog poslovanja), zapošljavanje 30 osoba koje su bile nezaposlene te uspostavu 5 novih preduzeća od strane nezaposlenih osoba potvrđuju da partnerstva zaista djeluju. 

„Za izgradnju efikasnih partnerstava, ključno je usmjeriti pažnju na aktivno slušanje i reagovanje u skladu sa zahtjevima i sugestijama nezaposlenih i preduzetnika. Poseban naglasak treba staviti na mišljenja i sugestije nezaposlenih osoba, koje su ključne ali često i zanemarene. Na osnovu dobijenih informacija, prilagodite djelovanje, uzimajući u obzir dostupne resurse i mogućnosti“, zaključuje Prohaska.

Anegdota iz LPZ-a

Pitanje majke (telefonom) na objavljeni javni poziv za obuku nezaposlenih lica:

- Mogu li moje dvoje djece da se prijave na obuku?

- Da, naravno da mogu. 

Majka šalje prijave za djecu, oboje oko 40 godina starosti. 😊

Uticaj lokalnih partnerstva za zapošljavanje

Kreiranjem jedinstvenih saveza između lokalne uprave, službi za zapošljavanje, kompanija, obrazovnih institucija i nevladinih organizacija, lokalna partnerstva za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini su u okviru projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II (LEP II) “ koji Evropska unija finansira sa 4 miliona EUR u periodu 2021-2023, ostvarila do sada sljedeće rezultate:

Unaprijedili kvalifikacije

1242

nezaposlene osobe

Formalno zaposlili

257

osoba

Razvili

51

program za obuke za tržište rada

Podržali osnivanje

118

malih biznisa

Unaprijedili kvalifikacije

1242

nezaposlene osobe

Formalno zaposlili

257

osoba

Razvili

51

program za obuke za tržište rada

Podržali osnivanje

118

malih biznisa

Interaktivna mapa lokalnih partnerstava za zapošljavanje u BiH

Međunarodna organizacija rada u BiH uz finansijsku podršku Evropske unije u drugoj fazi projekta "Podrška EU lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH" podržava dvadeset lokalnih partnerstava za zapošljavanje. Njihovi projekti su promovisani na događaju u Sarajevu 20. aprila 2022. godine i predstavljeni su na karti kao LEP II.

Zašto postati član LPZ

Svaku lokalnu zajednicu i teritorijalnu regiju odlikuju specifični izazovi u zapošljavanju. Pristup koji promovira LEP projekat za osnaživanje saradnje općina, službi za zapošljavanje, poslodavaca, obrazovnih institucija i nevladinih organizacija a koji provodi MOR uz podršku EU, pokazao se kao uspješan u rješavanju problema nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini (BiH)