Događaji

Podrška u izradi učinkovitih projektnih prijedloga


02.09.2021

U okviru projekta „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje - Faza II (LEP II)“ Međunarodna organizacija rada (MOR) je u maju ove godine objavila javni poziv za dostavu konceptualnih prijedloga, pozivajući ključne aktere na lokalnom tržištu rada na kreiranje inovativnih projektnih ideja koje doprinose zapošljavanju u lokalnim zajednicama. Određen broj lokalnih partnerstava za zapošljavanje (LPZ) koji su ispunili kriterije poziva, finansiranog od strane Evropske unije, pozvani su da dostave kompletan projektni prijedlog.

S obzirom da je iskustvo iz prethodne faze pokazalo da je podnosiocima potrebna podrška u razvoju projektnih prijedloga i prepoznavanju specifičnih potreba lokalnog tržišta rada, MOR je odlučio provesti obuke za predlagače čiji su konceptualni nacrti odobreni od strane evaluacionog komiteta. U prvi dvije sedmice septembra obuke će biti organizovane u Mostaru, Sarajevu, Banja Luci i Tuzli.  

Obuka obuhvata osnovna načela logike intervencija, koja prema iskustvu često nedostaju u projektnim prijedlozima. Naglašena je uloga LPZ-ova u povećanju zapošljivosti na lokalnom nivou kao i proces teritorijalne dijagnostike, koji predstavlja inovativnu metodologiju za identificiranje neiskorištenih potencijala za ekonomski razvoj i otvaranje novih radnih mjesta u određenom geografskom području.  MOR predstavlja ovu metodologiju prvi put u Bosni i Hercegovini i očekuje se da će predlagačima pomoći u identifikaciji ključnih prioriteta na lokalnom tržištu rada i mogućnosti za zapošljavanje.

MOR će uz podršku Evropske unije podržati do 20 partnerskih projektnih prijedloga čija će realizacija do kraja 2023. godine rezultirati povećanjem zapošljivosti u odabranim lokalnim zajednicama.

Uticaj lokalnih partnerstva za zapošljavanje

Kreiranjem jedinstvenih saveza između lokalne uprave, službi za zapošljavanje, kompanija, obrazovnih institucija i nevladinih organizacija, lokalna partnerstva za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini su u okviru projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II (LEP II) “ koji Evropska unija finansira sa 4 miliona EUR u periodu 2021-2023, ostvarila do sada sljedeće rezultate:

Unaprijedili kvalifikacije

1242

nezaposlene osobe

Formalno zaposlili

257

osoba

Razvili

51

program za obuke za tržište rada

Podržali osnivanje

118

malih biznisa

Unaprijedili kvalifikacije

1242

nezaposlene osobe

Formalno zaposlili

257

osoba

Razvili

51

program za obuke za tržište rada

Podržali osnivanje

118

malih biznisa

Interaktivna mapa lokalnih partnerstava za zapošljavanje u BiH

Međunarodna organizacija rada u BiH uz finansijsku podršku Evropske unije u drugoj fazi projekta "Podrška EU lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH" podržava dvadeset lokalnih partnerstava za zapošljavanje. Njihovi projekti su promovisani na događaju u Sarajevu 20. aprila 2022. godine i predstavljeni su na karti kao LEP II.

Zašto postati član LPZ

Svaku lokalnu zajednicu i teritorijalnu regiju odlikuju specifični izazovi u zapošljavanju. Pristup koji promovira LEP projekat za osnaživanje saradnje općina, službi za zapošljavanje, poslodavaca, obrazovnih institucija i nevladinih organizacija a koji provodi MOR uz podršku EU, pokazao se kao uspješan u rješavanju problema nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini (BiH)