LPZ Priče

Od medicinske tehničarke do CNC operatorke


15.06.2023

Adna Idrizović, mlada medicinska tehničarka iz Gornjeg Vakufa, poslije završene srednje škole nije našla zaposlenje u struci. No ona nije željela gubiti vrijeme i čekati i odlučila je da je vrijeme za akciju. 

Prijavila se na poziv Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Mostar, Jablanica i Gornji Vakuf-Uskoplje, prošla proces prekvalifikacije i postala CNC operaterka.

Adna kaže da je brzo napredovala, radi u proizvodnji i dodaje:

„Za osam mjeseci smo mnogo toga naučila. Ovaj posao je zaista interesantan. Pozivam sve mlade ljudi koji su zainteresovani da postanu CNC operateri, da prate pozive i da iskoriste priliku koja im se pruža“.

Adninu priču možete vidjeti na slijedećem linku

Adna2

Uticaj lokalnih partnerstva za zapošljavanje

Kreiranjem jedinstvenih saveza između lokalne uprave, službi za zapošljavanje, kompanija, obrazovnih institucija i nevladinih organizacija, lokalna partnerstva za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini su u okviru projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II (LEP II) “ koji Evropska unija finansira sa 6 miliona EUR u periodu 2021-2026, ostvarila do sada sljedeće rezultate:

Unaprijedili kvalifikacije

1718

nezaposlene osobe

Formalno zaposlili

652

osoba

Razvili

70

programa za obuke za tržište rada

Podržali osnivanje

212

malih biznisa

Unaprijedili kvalifikacije

1242

nezaposlene osobe

Formalno zaposlili

257

osoba

Razvili

51

programa za obuke za tržište rada

Podržali osnivanje

118

malih biznisa

Interaktivna mapa lokalnih partnerstava za zapošljavanje u BiH

Međunarodna organizacija rada u BiH uz finansijsku podršku Evropske unije u drugoj fazi projekta "Podrška EU lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH" podržava dvadeset lokalnih partnerstava za zapošljavanje. Njihovi projekti su promovisani na događaju u Sarajevu 20. aprila 2022. godine i predstavljeni su na karti kao LEP II.

Zašto postati član LPZ

Svaku lokalnu zajednicu i teritorijalnu regiju odlikuju specifični izazovi u zapošljavanju. Pristup koji promovira LEP projekat za osnaživanje saradnje općina, službi za zapošljavanje, poslodavaca, obrazovnih institucija i nevladinih organizacija a koji provodi MOR uz podršku EU, pokazao se kao uspješan u rješavanju problema nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini (BiH)