LPZ Priče

IPRS 2022 dolazi u pravo vrijeme


19.01.2023

Istraživanje o potrebama budućeg tržišta rada i radnom snagom (IPRS) 2022 – 2025 provedeno je u okviru projekta „Novi pristup kreiranju radnih mjesta: Inovacijama ka prosperitetnom tržištu rada“ koji implementira Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Goražde, a čiji je glavni cilj unaprijeđenje socio-ekonomske situacije u Goraždu kroz izgradnju partnerskog ekosistema podrške zapošljavanju.

Istraživanje IPRS 2022 ima za cilj da otkloni dilemu veličine i prirode ponude i potražnje za radnom snagom u Gradu Goražde i identificira vještine deficitarne na tržištu. Trenutna ekonomska, energetska i sigurnosna kriza donosi zimu tržištu rada i traži hitnu promjenu obrasca djelovanja aktera na polju zapošljavanja.
IPRS 2022 dolazi u pravo vrijeme da pomogne ključnim donosiocima odluka na tržišu rada u sagledavanju specifičnih dimenzija tržišta rada koje su do sada bile izvan radara. Mlade osobe teško pronalaze odgovore na pitanja koja su zanimanja tražena na tržištu, poslodavci sve teže pronalaze kadrove potrebne za zadržavanje konkuretnosti, a lokalne vlasti se muče u pronalaženju odgovora kako ograničene resurse najbolje iskoristiti za smanjenje rastućeg disbalansa na tržištu rada.

Rezultati istraživanja će poslužiti kao alat za bolje upravljanje tržištem rada i dizajniranje konkretnih akcija kako bi se ranjive grupe bolje prilagodile potrebaa tržišta rada. Također, istraživanje je usmjereno za identifikaciju trendova u naredne tri godine i otvoreno je za sve poslodavce sa područja BPK Goražde.
U izvještaju su predstavljene preporuke koje adresiraju neka od najčešće postavljanih pitanja u debatama koje se vode u vezi budućnosti tržišta rada, kao i mogućnosti za zadovoljavanje tih potreba kroz kreiranje novih oblika i modela obuke i treninga odraslih.

Ovaj izvještaj ide i korak dalje istražujući koliko je lokalno tržište rada pripremljeno da odgovori zahtjevima poslodavaca za osiguranjem kvalifikovane i stručne radne snage, te koje je mjere potrebno preduzeti kako bi se ublažili poremećaji na tržištu rada smanjenjem ponude radne snage opremljene vještinama koje su neophodne za osiguranje veće produktivnosti i konkurentnosti na tržištu.

Istraživanje možete preuzeti OVDJE

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Goražde je jedno od 20 uspostavljenih u Bosni i Hercegovini u okviru Projekta „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II“ (LEP II), kojeg Evropska unija finansira sa 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (MOR).

Uticaj lokalnih partnerstva za zapošljavanje

Kreiranjem jedinstvenih saveza između lokalne uprave, službi za zapošljavanje, kompanija, obrazovnih institucija i nevladinih organizacija, lokalna partnerstva za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini su u okviru projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II (LEP II) “ koji Evropska unija finansira sa 6 miliona EUR u periodu 2021-2026, ostvarila do sada sljedeće rezultate:

Unaprijedili kvalifikacije

1718

nezaposlene osobe

Formalno zaposlili

652

osoba

Razvili

70

programa za obuke za tržište rada

Podržali osnivanje

212

malih biznisa

Unaprijedili kvalifikacije

1242

nezaposlene osobe

Formalno zaposlili

257

osoba

Razvili

51

programa za obuke za tržište rada

Podržali osnivanje

118

malih biznisa

Interaktivna mapa lokalnih partnerstava za zapošljavanje u BiH

Međunarodna organizacija rada u BiH uz finansijsku podršku Evropske unije u drugoj fazi projekta "Podrška EU lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH" podržava dvadeset lokalnih partnerstava za zapošljavanje. Njihovi projekti su promovisani na događaju u Sarajevu 20. aprila 2022. godine i predstavljeni su na karti kao LEP II.

Zašto postati član LPZ

Svaku lokalnu zajednicu i teritorijalnu regiju odlikuju specifični izazovi u zapošljavanju. Pristup koji promovira LEP projekat za osnaživanje saradnje općina, službi za zapošljavanje, poslodavaca, obrazovnih institucija i nevladinih organizacija a koji provodi MOR uz podršku EU, pokazao se kao uspješan u rješavanju problema nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini (BiH)