Događaji

Evropska unija podržala nove biznise u Goraždu


05.05.2023

Danas je u maloj sali Gradske uprave upriličeno svečano potpisivanje ugovora za korisnike koji su zadovoljili sve uslove Javnog poziva za učešće u programu podrške razvoju malih biznisa u Goraždu u okviru projekta “Novi pristup kreiranju radnih mjesta: Inovacijama ka prosperitetnom tržištu rada” i stekli uslove za dodjelu granta u iznosu od 8.000,00 KM.

U proteklom periodu u prostorijama Udruženja ALDI su organizovane dvije trodnevne obuke „Započni svoj posao“ koja je realizovana sa ciljem osmišljavanja poslovne ideje i pokretanja vlastitog biznisa kandidata, kao i obuka „Unaprijedi svoj posao“ za korisnike koji su dobili grant sredstva s ciljem sticaja novih znanja i vještina u oblasti poboljšanja u pogledu kontrole, nabavke i zaliha, marketinga, troškova, knjigovodstva, poslovnog planiranja i upravljanja ljudskim resursima.

Grant su dobila 4 korisnika, koja su u međuvremenu već registrovala firme i započeli sa pripremnim aktivnostima kako bi u što skorije vrijeme njihovi biznisi startali sa radom i zauzeli mjesto na tržištu. Tako će građani uskoro imati priliku posjetiti Kozmetički salon „Bon Bellus” vlasnice Amne Pušilo, Ugostiteljsku radnju „Školski raspust“ Harisa Sijerčića, popraviti automobil u OAR “Samke“ kod Samira Dragolja ili kupovati na Online shopu „Saminop“ vlasnika Safeta Hurića.

Gradonačelnik Goražda Ernest Imamović u izjavi za medije kazao je kako će Grad Goražde, kao jedan od partnera i ubuduće podržavati ovakve i slične projekte:'' Veoma je značajno da grupa mladih ljudi koji su prepoznati kroz ILO projekat, koji se finansira od strane EU, da svoj biznis sami pokrenu i ono što mi je drago je da su kreativni u svojim poslovima i da će Grad Goražde dobiti na novim vrijednostima. Meni su najdraži ovi projekti kad je riječ o start up biznisima i samozapošljavanju. Na takav način Grad Goražde i u budućnosti aBd sa mladim ljudima će raditi, sa mladima kojima imamo mogućnost direktno investirati u njihovo znanje,njihov poslovne ideje, podržat ćemo takve pozitivne priče, tako da i u budućnosti više takvih poslova bude.''

Jedan od korisnika granta je i Haris Sijerčić koji je naglasio da je riječ o značajnoj pomoći u pokretanju njegovog biznisa:'' Mnogo će mi značiti ovaj grant jer je pozamašan iznos, kako bi kupili osnovna i pomoćna sredstva za pokretanje naših biznisa. Ja bih iskoristio da pozovem sve građane da posjete našu šejk and smoothie shop radnju u Titovoj ulici. Što se tiče mog biznis plana , on se temeljio na nekoj zdravijoj prehrani, Tu ćemo imati neke šejkove, smoothije od voća, povrća i sve ono što je zdravije, što možemo ponuditi našim građanima. Ovo je nešto novo u našem gradu, po prvi put i pozivam sve da nas posjete i podrže. Biće to pozitivna priča za naš grad, za djecu, da ih odvojimo od energetskih napitaka, gaziranih pića. Znači samo voće i povrće.''

Kandidati koji su ostvarili pravo na grant će dobiti i podršku u mentoring procesu koji će biti zasnovan na saradničkom odnosu između poduzetnika i mentora, pri čemu će se koristiti niz metoda i tehnika kako bi se novoregistrovanom biznisu pružila podrška u poslovnoj administraciji (poslovna korespodencija, vizualni identitet), odabiru dobavljača za nabavku opreme i usluga na tržištu; i digitalnom marketingu i boljoj povezanosti biznisa sa krajnjim korisnicima. Ovako kreirana podrška osigurava dugoročan razvoj najboljih poslovnih planova i smanjuje rizik od stagnacije u poslovanju, odnosno potencijalnog zatvaranja firme/obrta.

Uticaj lokalnih partnerstva za zapošljavanje

Kreiranjem jedinstvenih saveza između lokalne uprave, službi za zapošljavanje, kompanija, obrazovnih institucija i nevladinih organizacija, lokalna partnerstva za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini su u okviru projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II (LEP II) “ koji Evropska unija finansira sa 6 miliona EUR u periodu 2021-2026, ostvarila do sada sljedeće rezultate:

Unaprijedili kvalifikacije

1718

nezaposlene osobe

Formalno zaposlili

652

osoba

Razvili

70

programa za obuke za tržište rada

Podržali osnivanje

212

malih biznisa

Unaprijedili kvalifikacije

1242

nezaposlene osobe

Formalno zaposlili

257

osoba

Razvili

51

programa za obuke za tržište rada

Podržali osnivanje

118

malih biznisa

Interaktivna mapa lokalnih partnerstava za zapošljavanje u BiH

Međunarodna organizacija rada u BiH uz finansijsku podršku Evropske unije u drugoj fazi projekta "Podrška EU lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH" podržava dvadeset lokalnih partnerstava za zapošljavanje. Njihovi projekti su promovisani na događaju u Sarajevu 20. aprila 2022. godine i predstavljeni su na karti kao LEP II.

Zašto postati član LPZ

Svaku lokalnu zajednicu i teritorijalnu regiju odlikuju specifični izazovi u zapošljavanju. Pristup koji promovira LEP projekat za osnaživanje saradnje općina, službi za zapošljavanje, poslodavaca, obrazovnih institucija i nevladinih organizacija a koji provodi MOR uz podršku EU, pokazao se kao uspješan u rješavanju problema nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini (BiH)