Događaji

Zahvaljujući podršci Evropske unije LPZ ZDK bogatiji za 11 CNC servisera


15.09.2023

U srijedu 13.09.2023. u Centru poslovnih kompetencija Žepče, upriličena je svečana dodjela certifikata polaznicima obuke za stručno osposobljavanje „Serviser CNC strojeva/mašina“.

Obuka, u organizaciji Lokalnog partnerstva za zapošljavanje (LPZ) ZDK, provedena je u sklopu projekta „T4E (Training for employer) – Obuka za potrebe poslodavca“, koji je financiran od strane Europske unije, a provodi se u okviru druge faze projekta „Podrška Europske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II“ (LEP II) koji implementira Međunarodna organizacija rada u BiH.

Centar za obrazovanje odraslih „EDUKA BH“ Tešanj, član LPZ koji je izvršio testiranje polaznika/ca nakon obuke te izdao certifikate, proveo je ovu obuku u Centru poslovnih kompetencija Žepče koji je odjel Razvojne agencije Žepče.

Osposobljavanje za samostalan rad, razvijanje preciznosti, razvijanje kritičkog odnosa prema svom i tuđem radu, te razvijanje pravilnog odnosa prema strojevima, alatima i opremi, samo su neke od znanja, vještina i kompetencija koje su polaznici usvojili tijekom obuke u trajanju 120 školskih sati, te su zahvaljujući vlastitom trudi i trudu predavača, osposobljeni da samostalno obavljaju poslove održavanja CNC strojeva.

Sadržaji obuke podijeljeni su u četrnaest oblasti/modula (teorijske, instruktivno konzultativne i praktične nastave), nakon koje su polaznici u stanju da u svom budućem radu između ostalog:

  • primjenjuju mjere zaštite na radu i sigurnosne mjere, primjenjuju osnove protupožarne zaštite,
  • razumiju i objasne osnovne pojmove o organizaciji održavanja mašina, te
  • razlikuju sisteme održavanja.

CNC Odrzavanje Dodjela 1 e1694769622923

Polaznici su kroz evaluaciju obuke, ali i na samoj dodjeli istaknuli da je obuka bila kvalitetna, da su zadovoljni predavanjem i organizacijom obuka, te da smatraju da su im novostečena znanja značajno podignula konkurentnost na tržištu rada.

Mogu sa zadovoljstvom da kažem da je obuka za održavanje  CNC mašina prije svega organizirana na visokom nivou počevši od teorijske nastave pa do samog praktičnog dijela koju su prenijeli vrhunski predavači. Nastava mi je donijela još jedno zvanje koje mi je nedostajalo a može mi pomoći u pronalasku posla u budućnosti jer sam sa ovom obukom zaokružio jedan ciklus obuka i školovanja vezanih za CNC mašine., izjavio je  Adnan Bašić, općina Doboj Istok.

Uz zahvalu Lokalnom partnerstvu za zapošljavanje ZDK, Haris Džinić iz Zavidovića dodaje „Velika mi je čast i privilegija biti dio ove priče. Vjerujem da su svi kandidati bas kao i ja zadovoljni sa svime, počevši od samog koncepta edukacije, samih edukatora i prenesenog znanja. Podrška, ljubaznost, profesionalnost je ono nešto sto bi mogli dodati uz ime svih učesnika ovog projekta. I za kraju ću samo da dodam da nas je ova obuka sve učinila boljima, i sigurno konkurentnima na tržištu rada.“

Uticaj lokalnih partnerstva za zapošljavanje

Kreiranjem jedinstvenih saveza između lokalne uprave, službi za zapošljavanje, kompanija, obrazovnih institucija i nevladinih organizacija, lokalna partnerstva za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini su u okviru projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II (LEP II) “ koji Evropska unija finansira sa 6 miliona EUR u periodu 2021-2026, ostvarila do sada sljedeće rezultate:

Unaprijedili kvalifikacije

1718

nezaposlene osobe

Formalno zaposlili

652

osoba

Razvili

70

programa za obuke za tržište rada

Podržali osnivanje

212

malih biznisa

Unaprijedili kvalifikacije

1242

nezaposlene osobe

Formalno zaposlili

257

osoba

Razvili

51

programa za obuke za tržište rada

Podržali osnivanje

118

malih biznisa

Interaktivna mapa lokalnih partnerstava za zapošljavanje u BiH

Međunarodna organizacija rada u BiH uz finansijsku podršku Evropske unije u drugoj fazi projekta "Podrška EU lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH" podržava dvadeset lokalnih partnerstava za zapošljavanje. Njihovi projekti su promovisani na događaju u Sarajevu 20. aprila 2022. godine i predstavljeni su na karti kao LEP II.

Zašto postati član LPZ

Svaku lokalnu zajednicu i teritorijalnu regiju odlikuju specifični izazovi u zapošljavanju. Pristup koji promovira LEP projekat za osnaživanje saradnje općina, službi za zapošljavanje, poslodavaca, obrazovnih institucija i nevladinih organizacija a koji provodi MOR uz podršku EU, pokazao se kao uspješan u rješavanju problema nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini (BiH)