LPZ Priče

Uz podršku Evropske unije pet novih preduzetnika registrovalo svoje biznise u Novom Gradu Sarajevo


20.10.2022

Stvaranje novih radnih mjesta i formalno zapošljavanje su osnovni ciljevi djelovanja lokalnih partnerstava za zapošljavanje u BiH. Uz podršku Evropske unije i Međunarodne organizacije rada, partneri u sarajevskoj općini Novi Grad već su realizovali obuke za nezaposlene sa ovog područja. U prvom krugu obuka odabrano je pet najboljih poslovnih ideja, koje će u narednom periodu generirati nova radna mjesta.

Jedan od njih je i Amar Aljović, koji je posljednje dvadeset tri godine proveo u međunarodnim organizacijama radeći na poslovima organizacije i razvijanja obuka. Kao osoba iskusna u ovom području, ističe da su njegova očekivanja od obuke MOR „Započni svoj posao“ na samom početku prevaziđena:

„Danas, kada se osvrnem na sam proces obuke, odnos trenera, rad i metodologiju rada, više sam nego oduševljen i iznenađen. Cijeli program obuke je uticao i na promjenu moga stava prema ideji koju sam od ranije imao razvijenu, odnosno koja je aktuelna već nekih pet-šest godina. Radi se o paleti 100% prirodnih kozmetičkih proizvoda za održavanje i njegu brade kod muškaraca pod nazivom Beardocracy, s tim da planiram da u narednom periodu dodam i žensku liniju, za njegu tijela i lica. U toku je proces registracije obrtne djelatnosti Zada, a nakon toga ću se posvetiti redizajnu ambalaže proizvoda koristeći ekološki prihvatljivu tehnologiju i primjeni svih onih znanja i vještina koje sam stekao tokom obuke posebno u oblasti marketinga i promocije proizvoda iz našeg asortimana. Vrijeme koje sam proveo na obuci, zahtjevni zadaci i interakcija sa trenerom i ostalim polaznicima su vrijedna investicija i siguran sam da će mi pomoći u ostvarenju mojih poslovnih ciljeva.

Maja Čvoro je kao i Amar jedna od korisnica podrške Evropske unije za razvoj preduzetništva. Ova studentica završne godine geštalt psihoterapije pod supervizijom i diplomirana politologinja sa više od 15 godina rada u domaćim i međunarodnim (ne)vladinim organizacijama i biznis sektoru se prijavila na oglas za obuku „Započni svoj posao“, jer je od ranije razmišljala šta nakon završene geštalt edukacije. Priznaje da nije imala velika očekivanja i da joj je dolazak na obuku bio neka vrste provjere, no taj je stav tokom obuke promjenila: „Kvalitet samog programa i proces iskustvenog učenja, trener kojeg moram posebno istaći i koji je najzaslužniji za odličnu atmosferu, podršku i profesionalnost kroz prijateljski pristup, gdin. Dženan Trbić, kao i fantastična grupa budućih poduzetnika/ica s kojima sam provela dva mjeseca za pamćenje, su me doveli do toga da zaista nemam neke veće primjedbe, samo pohvale i zahvalnost što sam bila dio jednog ovakvog programa“ ističe ova buduća preduzetnica.

Maja je tokom obuke svoju ideju pretvorila u poslovni plan i detaljno razradila aktivnosti za naredne tri godine. „Trenutno sam u proceduri potpisivanja ugovora za finansijsku i mentorsku podršku. Kao buduća vlasnica Holos-a, obrta za pružanje online psihoterapijskih usluga po geštalt metodologiji, planiram pružati usluge u BiH, regiji i EU zemljama na BHS i engleskom jeziku. Zahvalna sam na prilici da dobijem mentorsku i finansijsku podršku, kako bih mogla da se posvetim daljnjem profesionalnom razvoju, poslu koji je u stvari i moj životni poziv.“, naglašava Maja.

Kada smo je pitali koja je njena poruka za buduće polaznike MOR obuka uz podršku Evropske unije, Maja zaključuje: „Dovoljno je da kažem da mi ne bi bilo dosadno da još jednom budem polaznik ove obuke. Nemojte mi vjerovati, prijavite se i uvjerite se sami!“

Uticaj lokalnih partnerstva za zapošljavanje

Kreiranjem jedinstvenih saveza između lokalne uprave, službi za zapošljavanje, kompanija, obrazovnih institucija i nevladinih organizacija, lokalna partnerstva za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini su u okviru projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II (LEP II) “ koji Evropska unija finansira sa 6 miliona EUR u periodu 2021-2026, ostvarila do sada sljedeće rezultate:

Unaprijedili kvalifikacije

1718

nezaposlene osobe

Formalno zaposlili

652

osoba

Razvili

70

programa za obuke za tržište rada

Podržali osnivanje

212

malih biznisa

Unaprijedili kvalifikacije

1242

nezaposlene osobe

Formalno zaposlili

257

osoba

Razvili

51

programa za obuke za tržište rada

Podržali osnivanje

118

malih biznisa

Interaktivna mapa lokalnih partnerstava za zapošljavanje u BiH

Međunarodna organizacija rada u BiH uz finansijsku podršku Evropske unije u drugoj fazi projekta "Podrška EU lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH" podržava dvadeset lokalnih partnerstava za zapošljavanje. Njihovi projekti su promovisani na događaju u Sarajevu 20. aprila 2022. godine i predstavljeni su na karti kao LEP II.

Zašto postati član LPZ

Svaku lokalnu zajednicu i teritorijalnu regiju odlikuju specifični izazovi u zapošljavanju. Pristup koji promovira LEP projekat za osnaživanje saradnje općina, službi za zapošljavanje, poslodavaca, obrazovnih institucija i nevladinih organizacija a koji provodi MOR uz podršku EU, pokazao se kao uspješan u rješavanju problema nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini (BiH)