Događaji

Obukom do posla: Stručno usavršavanje za smanjenje nezaposlenosti


20.02.2023

U toku je realizacija praktičnog dijela stručnog usavršavanja za zanimanja „Mašinbravar“ i „Zavarivač“ u pogonima kompanije TVC d.o.o Goražde u trajanju od 200 sati.

Kompanija za proizvodnju medicinskih kreveta i funkcionalnog namještaja TVC d.o.o. Goražde, jedan je od partnera na projektu „Novi pristup kreiranju radnih mjesta: Inovacijama ka prosperitetnom tržištu rada“, koji implementira Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Goražde, uz podršku Evropske unije i Međunarodne organizacije rada u BiH. 

O značaju koji obuka ima za kompaniju govorio je Nedim Velić, šef tehnološke službe TVC d.o.o. kaže:
„Ovaj projekat je od izuzetne važnosti za našu kompaniju koja na ovaj način dobija stručnu obučenu radnu snagu. Polaznici obuke imaju priliku da dobiju zaposlenje a samim tim to je veliki značaj za lokalnu zajednicu i smanjenje nezaposlenosti na području BPK Goražde“.

Programi stručnog usavršavanja za zanimanja iz metalskog sektora, s ciljem sticanja znanja radi lakšeg pronalaska zaposlenja, se realizuju kroz teorijski i praktični dio. Teorijski dio za dvije grupe polaznika je realizovan u SSŠ „Džemal Bijedić“ u Goraždu.

Jedan od polaznika obuke, Peštek Mirnes, koji se nalazi na praktičnom dijelu obuke u kompaniji TVC d.o.o. je izjavio:
„Veoma sam zadovoljan obukom, teorijskim i praktičnim dijelom, jer sada imam priliku da steknem nova znanja i vještine za zanimanje Zavarivač, koja će mi omogućiti zaposlenje.“

Uticaj lokalnih partnerstva za zapošljavanje

Kreiranjem jedinstvenih saveza između lokalne uprave, službi za zapošljavanje, kompanija, obrazovnih institucija i nevladinih organizacija, lokalna partnerstva za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini su u okviru projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II (LEP II) “ koji Evropska unija finansira sa 4 miliona EUR u periodu 2021-2023, ostvarila do sada sljedeće rezultate:

Unaprijedili kvalifikacije

1242

nezaposlene osobe

Formalno zaposlili

257

osoba

Razvili

51

program za obuke za tržište rada

Podržali osnivanje

118

malih biznisa

Unaprijedili kvalifikacije

1242

nezaposlene osobe

Formalno zaposlili

257

osoba

Razvili

51

program za obuke za tržište rada

Podržali osnivanje

118

malih biznisa

Interaktivna mapa lokalnih partnerstava za zapošljavanje u BiH

Međunarodna organizacija rada u BiH uz finansijsku podršku Evropske unije u drugoj fazi projekta "Podrška EU lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH" podržava dvadeset lokalnih partnerstava za zapošljavanje. Njihovi projekti su promovisani na događaju u Sarajevu 20. aprila 2022. godine i predstavljeni su na karti kao LEP II.

Zašto postati član LPZ

Svaku lokalnu zajednicu i teritorijalnu regiju odlikuju specifični izazovi u zapošljavanju. Pristup koji promovira LEP projekat za osnaživanje saradnje općina, službi za zapošljavanje, poslodavaca, obrazovnih institucija i nevladinih organizacija a koji provodi MOR uz podršku EU, pokazao se kao uspješan u rješavanju problema nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini (BiH)