Vijesti

Slijepi i slabovidni fizioterapeuti u Sarajevu dobili novi softver za rad


17.07.2023

TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica d.o.o. Sarajevo, kao jedan od partnera u okviru Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Novi Grad Sarajevo započelo je sa procesom korištenja posebno kreiranog i prilagođenog softvera za slijepe i slabovidne fizioterapeute.

Ovaj sofisticirani program predstavlja jedinstveno tehničko rješenje prilagođeno govornim programima i daje mogućnost integriranog vođenja sistema naručivanja, baza podataka i analitičkog izvještavanja. U bazi podataka ovog programa već se nalazi 3000 korisnika usluga TMP Centar za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju, evidentiranih u posljednja tri mjeseca.

„TMP ima za cilj da su radna mjesta, pa samim tim i radna mjesta osoba sa invaliditetom zaposlenih u Centru TMP-a održiva uz dugoročni razvoj i nova zapošljavanja. Sa predmetnim softverom TMP ostaje u tržišnoj utakmici sa konkurencijom koja je nemilosrdna, a fizioterapeutima koji su praktično skoro svi slijepi uveliko olakšavamo rad, smanjujemo napor, dajemo dodatno vrijeme za dalju naobrazbu, ostavljamo im prostor da rade na razvoju Centra i povećanju portfelja korisnika što će rezultirati u budućnosti sa povećanjem broja zaposlenih osoba sa invaliditeom u Centru i TMP-u“, kazao je Armin Hodžić, izvršni direktor.

Program će koristiti i učenici iz Centra za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu koja dolaze u Centar na praksu te studenti Fakulteta zdrastvenih studija.

Finansijska sredstva za nabavaku ovog posebno kreiranog softvera za olakšan rad slijepih i slabovidnih fizioterapeuta u TMP Centru za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju obezbjeđena su u okviru projekta „Lokalno partnerstvo za aktivaciju i integraciju nezaposlenih na tržište rada“ koji podržavaju Evropska unija i Međunarodna organizacija rada u Bosni i Hercegovini.

Tekst i fotografije preuzeti sa https://lpz.novigradsarajevo.ba/ 

Uticaj lokalnih partnerstva za zapošljavanje

Kreiranjem jedinstvenih saveza između lokalne uprave, službi za zapošljavanje, kompanija, obrazovnih institucija i nevladinih organizacija, lokalna partnerstva za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini su u okviru projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II (LEP II) “ koji Evropska unija finansira sa 6 miliona EUR u periodu 2021-2026, ostvarila do sada sljedeće rezultate:

Unaprijedili kvalifikacije

1718

nezaposlene osobe

Formalno zaposlili

652

osoba

Razvili

70

programa za obuke za tržište rada

Podržali osnivanje

212

malih biznisa

Unaprijedili kvalifikacije

1242

nezaposlene osobe

Formalno zaposlili

257

osoba

Razvili

51

programa za obuke za tržište rada

Podržali osnivanje

118

malih biznisa

Interaktivna mapa lokalnih partnerstava za zapošljavanje u BiH

Međunarodna organizacija rada u BiH uz finansijsku podršku Evropske unije u drugoj fazi projekta "Podrška EU lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH" podržava dvadeset lokalnih partnerstava za zapošljavanje. Njihovi projekti su promovisani na događaju u Sarajevu 20. aprila 2022. godine i predstavljeni su na karti kao LEP II.

Zašto postati član LPZ

Svaku lokalnu zajednicu i teritorijalnu regiju odlikuju specifični izazovi u zapošljavanju. Pristup koji promovira LEP projekat za osnaživanje saradnje općina, službi za zapošljavanje, poslodavaca, obrazovnih institucija i nevladinih organizacija a koji provodi MOR uz podršku EU, pokazao se kao uspješan u rješavanju problema nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini (BiH)