KAKO POKRENUTI POSAO I UNAPRIJEDITI POSLOVANJE (SIYB)


KAKO POKRENUTI POSAO I UNAPRIJEDITI POSLOVANJE (SIYB)

14.10.2021 11:38
 

KAKO POKRENUTI POSAO I UNAPRIJEDITI POSLOVANJE (SIYB) spada u najveće globalne programe obuke iz poslovnog menadžmenta i pomaže preduzetnicima da pokrenu i razvijaju posao. Sastoji se od četiri paketa obuke koji odgovaraju različitim fazama poslovnog razvoja.

Admir Beharić

ROĐEN 30.07.1992., TRAVNIK

Admir Beharić je certificirani SIYB edukator. Diplomirao je Engleski jezik i književnost na Univerzitetu u Sarajevu. Rođen je u Jajcu, te živi u Travniku. Kroz višegodišnje iskustvo u radu sa mladima u sektoru formalnog i neformalnog obrazovanja, Admir je razvio vještine komunikacije i efikasnog prenošenja znanja, kako u grupnom tako i u individualnom radu. Obzirom da radi i kao freelance grafički dizajner, pokretanje i razvoj biznisa posmatra kroz prizmu kreativnosti. Kako su brendiranje i diferenciranje na tržištu ključna pitanja s kojim se početnici u biznisu suočavaju, Admirov pristup SIYB edukacijama oslanja se jednim dijelom i na njegovo iskustvo u kreiranju inovativnih i funkcionalnih dizajnerskih rješenja. Na taj način polaznicima kursa otvara mogućnost kreativnog pristupa definisanju vlastitih biznis ideja.

Aida Pašalić-Uzunović

ROĐENA 30.07.1982., ZENICA

Aida Pašalić-Uzunović je certificirana SIYB edukatorica. Završila je Ekonomski fakultet na Univerzitetu u Sarajevu. Polaznica je Master studija Ekonomskog fakulteta u Zenici, smjer računovodstveni i revizijski menadžment. Rođena je u Zenici gdje i živi. Zaposlena je u Zeničkoj razvojnoj Agenciji (ZEDA) na mjestu Rukovoditeljice ekonomskih poslova i analitike razvoja projekata. Takođe je certificirani računovođa i majka dvoje djece. Aida ima značajno iskustvo u projektnom menadžmentu i finansijama. Dugogodišnje iskustvo posjeduje u radu s poduzetnicima sa područja Zenice i šire, posebno sa korisnicima biznis inkubatora. Posjeduje i iskustvo provođenja radionica na temu pripreme poslovnih planova i obuke poduzetnika iz osnova poslovanja. Komunikativna je i organizovana, te lako uspostavlja kontakt sa ljudima.

Alisa Gekić

ROĐENA 01.01.1984., MOSTAR

Alisa Gekić je certificirana SIYB edukatorica. Diplomirala je i magistrirala ekonomiju na Univerzitetu Đemal Bijedić u Mostaru. Živi u Mostaru i direktorica je Udruženja za poduzetništvo i posao LiNK. Posjeduje značajno iskustvo u sektoru pružanja poslovnih usluga i radila je na nekoliko projekata. Alisa takođe ima iskustvo u držanju obuka iz poduzetništva i poslovnog razvoja. Posjeduje i znatno zagovaračko, te konsultantsko iskustvo, posebno u vezi sa radom sa manjinama, ekonomskim osnaživanjem i razvojem organizacija civilnog društva. Članica je nekoliko stručnih tijela, poput Poslovnog vijeća za obrazovanje (Ambasada SAD-a), Mreže lokalnog ekonomskog razvoja u Bosni i Hercegovini, Mreže za razvoj globalne dijaspore, itd.

Dragana Kondić

ROĐENA 23.12.1974., LAKTAŠI

Dragana Kondić je certificirana SIYB i CEFE (Kompetentna ekonomija kroz formiranje preduzeća) edukatorica. Diplomirala je ekonomiju na Univerzitetu u Banja Luci. Radi kao viša edukatorica Asocijacije trenera CEFE BiH. Posjeduje dugogodišnje radno iskustvo u oblasti robnog i finansijskog knjigovodstva, te organizacije, planiranja i kontrole poslovanja. U ulozi SIYB i CEFE edukatorice čestvovala je u realizaciji različitih projekata razvoja poduzetništva i poslovnog planiranja. Takođe radi i kao nezavisna konsultantica u oblasti izrade poslovnih planova i projektnih prijedloga, između ostalog sa samostalnim preduzetnicima i pravnim subjektima.

Dženan Trbić

ROĐEN 15.06.1972., SARAJEVO

Dženan Trbić je certifikovani SIYB and CEFE (Kompetentna ekonomija kroz formiranje preduzeća) edukator. Diplomirani je inžinjer informacionih tehnologija, te magistar finansijskog menadžmenta sa Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru. Dženan stanuje u Sarajevu gdje radi kao menadžer Centra za izvrsnost u poduzetništvu u Sarajevu. Posjeduje dugogodišnje iskustvo rada u neprofitnim i međunarodnim organizacijama. Područja njegove ekspertize su razvoj informacionih sistema, projektni finansijski menadžment, upravljanje programima grantova, društveno odgovorno poslovanje, istraživanje i analiza politika.

Nedim Dizdarević

ROĐEN 04.06.1970., SARAJEVO

Nedim Dizdarević je certificirani SIYB edukator. Diplomirani je ekonomista i magistar menadžmenta sa zajedničkog programa Griffith Fakulteta u Dablinu i Univerziteta u Sarajevu. Nedim je direktor Centra za Evropske integracije i implementaciju projekata Privredne komore Kantona Sarajevo. Posjeduje dugogodišnje iskustvo rada u neprofitnim i međunarodnim organizacijama, te privatnom sektoru. Posebno iskustvo posjeduje u projektnom finansijskom menadžmentu, upravljanju programima grantova, društveno odgovornom poslovanju, istraživanju i analizi politika.

Ivan Babić

ROĐEN 22.12.1979., BANJA LUKA

Ivan Babić je certificirani SIYB edukator i mentor za održivo poslovanje, te razvoj malih i srednjih preduzeća (JICA metodologija). Diplomirao je ekonomiju na Univerzitetu Apeiron u Banja Luci. Ivan radi kao samostalni stručni saradnik pri Gradskoj razvojnoj agenciji Banja Luka (CIDEA). Posjeduje dugogodišnje radno iskustvo stečeno u privatnom, nevladinom i javnom sektoru kao i u vođenju samostalnog preduzeća. Ivan posjeduje iskustvo u upravljanju projektnim ciklusom, poslovnom i strateškom planiranju, upravljanjem internim revolving fondom, organizaciji sajmova i konferencija, izradi studija ekonomske opravdanosti i analize troškova, organizovanju preduzeća u klastere, te organizaciji i održavanju obuka iz poslovnog planiranja.

Majda Mujanović Babović

ROĐENA 18.05.1988., TUZLA

Majda Mujanović Babović je certificirana SIYB edukatorica. Diplomirana je ekonomistica menadžmenta, te je završila master iz manadžmenta i poduzetništva. Posvećena je cjeloživotnom učenju i traganju za prilikama poboljšanja. Zadnjih deset godina radi kao biznis edukatorica i mentorica na podršci pri uspostavi start-upova, te razvoju postojećih biznisa. Svoju filozofiju razvoja biznisa temelji na postulatu: tijelo, um i duša. Smatra da se biznis „rađa” kao rezultat usklađenosti tijela, uma i duše, te željom da se njime bavite. Uža specijalnost su joj rad sa mladima i studentima.

Tina Anđić

ROĐENA 10.09.1987., PRIJEDOR

Tina Anđić je certificirana SIYB edukatorica. Diplomirana je ekonomistica sa Univerziteta u Banja Luci, smjer međunarodna ekonomija. Radi kao menadžerica projekta u Agenciji za ekonomski razvoj grada Prijedora (PREDA-PD). U agenciji radi od 2017. godine na različitim pozicijama. Tina trenutno radi na pripremi i realizaciji razvojnih projekta, koji se finansiraju sredstvima predpristupnog instrumenta IPA, EU Programa, kao i razvojnih programa međunarodnih i domaćih institucija i organizacija. Osim ovih poslova, u sklopu Agencije je radila i na pružanju pomoći pri izradi biznis planova i apliciranju na javne podsticaje.

Nedim Pripoljac

ROĐEN 12.01.1979., TRAVNIK

Nedim Pripoljac je certificirani SIYB edukator. Diplomirani je ekonomista sa Univerziteta Vitez u Travniku. Pohađao je i dvije godine na Fakultetu za obrazovanje i komunikacije, smjer Liderstvo i razvojni omladinski rad u zajednici na Univerzitetu Jonkoping u Švedskoj. Posljednih 17 godina radi u Centru za edukaciju mladih na poziciji program menadžera zaduženog za praćenje implemetacije i provedbu svih organizacijskih programa kao i razvoj novih strateških programa. Certificirani je edukator na polju omladinskog rada, strateškog planiranja, zapošljavanja, projekt manadžmenta i sistema upravljanja kvalitetom u nevladinim organizacijama.

Petar Radulović

ROĐEN 27.10.1984., BANJA LUKA

Petar Radulović je certificirani SIYB edukator. Diplomirani je ekonomista sa Akreditovane visokoškolske ustanove Banja Luka College. Sebe vidi kao inicijatora, poduzetnika, ekonomistu, humanistu i volontera. Rodom je iz Drvara, a trenutno je nastanjen u Banja Luci. Od ranog djetinstva zainteresovan je za društveno odgovorne aktivnosti. Petrov životni cilj je dati doprinos razvoju šire društvene zajednice u skladu sa dugogodišnjim profesionalnim iskustvom.

Višnja Kojić

ROĐENA 23.08.1959., BANJA LUKA

Višnja Kojić je certificirana SIYB edukatorica. Doktorirala je na Internacionalnom univerzitetu u Travniku, a uža oblast joj je poduzetnička ekonomija. Dosad je radila na različitim pozicijama, kako u državnim tako i u privatnim institucijama i preduzećima. Na Fakultetu poslovne ekonomije Panevropskog univerziteta “Apeiron” Banja Luka predaje predmet Planiranje tržišnog poslovanja, te drži radionice iz oblasti poduzetništva. Višnja zadnjih 11 godina radi i kao direktorica najvećeg i najsavremenijeg privatnog srednjoškolskog centra u Bosni i Hercegovini - SŠC “Gemit Apeiron” Banja Luka. U centru djeluje i kao profesorica ekonomske grupe predmeta. Višnja je takođe majka i baka.

Irma Dedić

ROĐENA 25.03.1983., MOSTAR

Irma Dedić je certificirana SIYB edukatorica. Diplomirala i magistrirala je ekonomiju na Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru, te doktorirala ekonomiju sa fokusom na krizni menadžment. Irma je voditeljica Univerzitetskog multidisciplinarnog studija turizma na Univerzitetu Džemal Bijedić. Posjeduje znatno radno iskustvo iz različitih oblasti ekonomije, sa posebnim naglaskom na oblast menadžmenta, preduzetništva, start-up biznis planiranja, kriznog menadžmenta, projektnog menadžmenta, finansijskog menadžmenta, te marketinga. Tokom njenih 14 godina rada Irma je bila mentorica razvoju nekoliko stotina poslovnih i marketinških planova. Autorica je brojnih radova i publikacija na teme poslovnog planiranja i kriznog menadžmenta, s posebnim naglaskom na start-upove. Irma je takođe vlasnica privatnog poduzeća. Učestvovala je i u realizaciji nekoliko domaćih i međunarodnih projekata.

Kontact: irma.dedic@unmo.ba

Igor Bajić

ROĐEN 01.05.1976., BANJA LUKA

Igor Bajić je certificirani SIYB i CEFE (Kompetentna ekonomija kroz formiranje preduzeća) edukator. Diplomirani je ekonomista sa Univerziteta u Banja Luci. Posjeduje dugogodišnje radno iskustvo u menadžmentu i poslovnom konsaltingu. Uže stručne oblasti su mu marketing i poslovno planiranje. Učestvovao je u velikom broju istraživačkih i stručnih projekata, kako za domaće, tako i za inostrane klijente. Tokom svoje profesionalne karijere radio je na menadžerskim pozicijama u različitim firmama - kao rukovodilac sektora marketinga u proizvodnom, uslužnom i bankarskom sektoru. Igor radi i kao stručni konsultant za podršku startup-ovima, te malim i srednjim preduzećima. Do 2017. bio je suvlasnik i partner u konsultantskoj firmi Empyria, a početkom 2021. godine osnovao je sopstvenu konsultantsku firmu Cygnus. Iza sebe ima preko stotinu urađenih strategijskih, poslovnih i marketinških planova, investicionih i feasability studija, te raznih stručnih istraživanja i analiza. Tokom 2018. godine, kao dio tima CEFE BiH, bio je angažovan u ulozi konsultanta na projektu Youth Employment Project (YEP) za podršku poduzetništvu i zapošljavanju, tokom kojeg je pokrenuto preko 120 novih start-up firmi na području Bosne i Hercegovine. Od 2018. godine Igor se aktivno bavi i obukom poduzetnika i do danas je uspješno realizovao na desetine poduzetničkih obuka, kroz koje je prošlo nekoliko stotina učesnika.

Uticaj lokalnih partnerstva za zapošljavanje

Kreiranjem jedinstvenih saveza između lokalne uprave, službi za zapošljavanje, kompanija, obrazovnih institucija i nevladinih organizacija, lokalna partnerstva za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini su u okviru projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II (LEP II) “ koji Evropska unija finansira sa 6 miliona EUR u periodu 2021-2026, ostvarila do sada sljedeće rezultate:

Unaprijedili kvalifikacije

1718

nezaposlene osobe

Formalno zaposlili

652

osoba

Razvili

70

programa za obuke za tržište rada

Podržali osnivanje

212

malih biznisa

Unaprijedili kvalifikacije

1242

nezaposlene osobe

Formalno zaposlili

257

osoba

Razvili

51

programa za obuke za tržište rada

Podržali osnivanje

118

malih biznisa

Interaktivna mapa lokalnih partnerstava za zapošljavanje u BiH

Međunarodna organizacija rada u BiH uz finansijsku podršku Evropske unije u drugoj fazi projekta "Podrška EU lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH" podržava dvadeset lokalnih partnerstava za zapošljavanje. Njihovi projekti su promovisani na događaju u Sarajevu 20. aprila 2022. godine i predstavljeni su na karti kao LEP II.

Zašto postati član LPZ

Svaku lokalnu zajednicu i teritorijalnu regiju odlikuju specifični izazovi u zapošljavanju. Pristup koji promovira LEP projekat za osnaživanje saradnje općina, službi za zapošljavanje, poslodavaca, obrazovnih institucija i nevladinih organizacija a koji provodi MOR uz podršku EU, pokazao se kao uspješan u rješavanju problema nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini (BiH)