Javni pozivi

LPZ Novi grad Sarajevo objavilo Konkurs - Obuka za krojenje i šivenje


07.02.2023

Centar za edukaciju i istraživanje “Nahla”, u ime LPZ Novi Grad Sarajevo uz podršku Evropske unije i Međunarodne organizacije rada u BiH je objavio Konkurs za upis polaznica na besplatni program neformalnog obrazovanja "Obuka za krojenje i šivenje". 

Obuka je koncipirana tako da se svaki modul sastoji od teoretskog i praktičnog rada, uz stalno praćenje individualnog napretka polaznica kroz samostalne zadatke i radove koji se trebaju realizovati na kraju svakog modula kao vid ispitne materije.

Jedan od preduslova za pohađanje obuke je da je kandidatkinja prijavljena na evidenciji nezaposlenih u Kantonu Sarajevo prije objave javnog poziva. 

Ostale preduslove kao i detalje konkursa pročitajte OVDJE

Uticaj lokalnih partnerstva za zapošljavanje

Kreiranjem jedinstvenih saveza između lokalne uprave, službi za zapošljavanje, kompanija, obrazovnih institucija i nevladinih organizacija, lokalna partnerstva za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini su u okviru projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II (LEP II) “ koji Evropska unija finansira sa 6 miliona EUR u periodu 2021-2026, ostvarila do sada sljedeće rezultate:

Unaprijedili kvalifikacije

1718

nezaposlene osobe

Formalno zaposlili

652

osoba

Razvili

70

programa za obuke za tržište rada

Podržali osnivanje

212

malih biznisa

Unaprijedili kvalifikacije

1242

nezaposlene osobe

Formalno zaposlili

257

osoba

Razvili

51

programa za obuke za tržište rada

Podržali osnivanje

118

malih biznisa

Interaktivna mapa lokalnih partnerstava za zapošljavanje u BiH

Međunarodna organizacija rada u BiH uz finansijsku podršku Evropske unije u drugoj fazi projekta "Podrška EU lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH" podržava dvadeset lokalnih partnerstava za zapošljavanje. Njihovi projekti su promovisani na događaju u Sarajevu 20. aprila 2022. godine i predstavljeni su na karti kao LEP II.

Zašto postati član LPZ

Svaku lokalnu zajednicu i teritorijalnu regiju odlikuju specifični izazovi u zapošljavanju. Pristup koji promovira LEP projekat za osnaživanje saradnje općina, službi za zapošljavanje, poslodavaca, obrazovnih institucija i nevladinih organizacija a koji provodi MOR uz podršku EU, pokazao se kao uspješan u rješavanju problema nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini (BiH)