Vijesti

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Goražde predstavilo uspješne rezultate dvogodišnjeg projekta


25.12.2023

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Goražde s ponosom objavilo finalne rezultate dvogodišnjeg projekta "Novi pristup kreiranju radnih mjesta: Inovacijama ka prosperitetnom tržištu rada" finansiranog od strane Evropske unije, uz implementaciju Međunarodne organizacije rada.

Među ključnim rezultatima i postignućima tokom projekta izdvajamo:

 • Izrađena dva nova nastavna plana i programa za obrazovanje odraslih i priručnika za zanimanja Mašinbravar i Zavarivač;
 • Održan trening za 72 nezaposlene osobe koje su dobile certifikat za Mašinbravar ili Zavarivač;
 • Održan trening za 10 osoba po MOR metodologiji;
 • Podržana 4 Start-Up projekta: Saminop, Bon Bellus, Samke, Školski raspust;
 • Provedena promotivna kampanja projekta s ciljem promocije zapošljavanja kroz jače i aktivnije partnerstvo;
 • U toku trajanja projekta zaposlena je 31 osoba;
 • Izrađena web platforma za Službu za zapošljavanje BPK Goražde;
 • Održan Sajam zapošljavanja pod nazivom „Poslovi budućnosti“;
 • Održano pet inspirativnih radionica „Obrazovanje za promjene“;
 • Opremljen „Coworking prostor“ za pomoć malim biznisima;
 • Obezbjeđena mentorska podrška selektovanim Start-up projektima u oblastima digitalnog marketinga, administracije i finansija.

U okviru projekta, razvijeni su dokumenti od velike važnosti za lokalnu zajednicu, koji čine osnovu budućih aktivnosti partnerstva:

 • Istraživanje o potrebama budućeg tržišta rada i radnom snagom (IPRS) 2022-2025;
 • Lokalni akcioni plan za zapošljavanje Grada Goražde 2024-2026
 • Partnerstvo za uspjeh – preporuke za razvoj partnerskog sistema podrške zapošljavanju;
 • Prijedlog politike za promociju i podršku inovativnim start-up biznisima u Gradu Goražde;
 • Program za Start-Up podršku mladim nezaposlenim osobama Grada Goražde;
 • Akcioni plan - Podrška lokalne zajednice u razvoju karijere mladih ljudi u izrastajućim sektorima i zanimanjima.

Kroz implementaciju ovih ključnih dokumenata, Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Goražde uspješno postavlja temelje za održiv ekonomski razvoj, jačanje zaposlenosti, te stvaranje podsticajnog okruženja za inovacije i preduzetništvo.

Prema riječima gradonačelnika Grada Goražda, Ernesta Imamovića: "Rezultati ovog  projekta su ključni za daljnji razvoj naše lokalne zajednice. Projekat je omogućio konkretne korake ka stvaranju održivog tržišta rada i podrške mladima u pokretanju vlastitih biznisa."

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Goražde želi se zahvaliti svim partnerima, donatorima, volonterima i lokalnoj zajednici na podršci tokom realizacije ovog projekta.

"Ponosni smo na rezultate koje smo postigli kao tim. Ovo je nastavak naše posvećenosti jačanju lokalne ekonomije i podrške zapošljavanju.", istakla je Meliha Gačanin, ALDI Izvršna direktorica.

(tekst i fotografije preuzeti sa stranice https://www.aldi.ba/)

Uticaj lokalnih partnerstva za zapošljavanje

Kreiranjem jedinstvenih saveza između lokalne uprave, službi za zapošljavanje, kompanija, obrazovnih institucija i nevladinih organizacija, lokalna partnerstva za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini su u okviru projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II (LEP II) “ koji Evropska unija finansira sa 6 miliona EUR u periodu 2021-2026, ostvarila do sada sljedeće rezultate:

Unaprijedili kvalifikacije

1718

nezaposlene osobe

Formalno zaposlili

652

osoba

Razvili

70

programa za obuke za tržište rada

Podržali osnivanje

212

malih biznisa

Unaprijedili kvalifikacije

1242

nezaposlene osobe

Formalno zaposlili

257

osoba

Razvili

51

programa za obuke za tržište rada

Podržali osnivanje

118

malih biznisa

Interaktivna mapa lokalnih partnerstava za zapošljavanje u BiH

Međunarodna organizacija rada u BiH uz finansijsku podršku Evropske unije u drugoj fazi projekta "Podrška EU lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH" podržava dvadeset lokalnih partnerstava za zapošljavanje. Njihovi projekti su promovisani na događaju u Sarajevu 20. aprila 2022. godine i predstavljeni su na karti kao LEP II.

Zašto postati član LPZ

Svaku lokalnu zajednicu i teritorijalnu regiju odlikuju specifični izazovi u zapošljavanju. Pristup koji promovira LEP projekat za osnaživanje saradnje općina, službi za zapošljavanje, poslodavaca, obrazovnih institucija i nevladinih organizacija a koji provodi MOR uz podršku EU, pokazao se kao uspješan u rješavanju problema nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini (BiH)