Vijesti

Goražde bogatije za 26 novih mašinbravara i zavarivača


04.04.2023

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje BPK Goražde je u proteklom periodu organizovalo obuku za zanimanja ''Mašinbravar'' i ''Zavarivač'', koja se realizuje u okviru projekta ''Novi pristup kreiranju radnih mjesta: Inovacijama ka prosperitetnom tržištu rada'', koji finansira Evropska unija, a provodi Međunarodna organizacija rada.

Tim povodom je danas organizovana ceremonija dodjele Uvjerenja o usavršavanju polaznicima koji su uspješno završili teorijski dio obuke u SSŠ “Džemal Bijedić“ Goražde, kao i praktični dio obuke koji se organizovao u proizvodnom pogonu kompanije „TVC“ d.o.o.

Denis Halilović, jednog od polaznika obuke je istakao: “Drago mi je da sam uspješno završio obuku za zanimanje  „Zavarivač“ u je organizovaloLokalno partnerstvo za zapošljavanje Goražde. Nakon obuke sam stekao nove radne vještine, postao konkuretniji na tržištu rada i zaposlio se u kompaniji „TVC“ d o.o na odjelu za montažu. Posebno sam zahvalan na ukazanoj prilici i podršci koju sam dobio od Evropske unije i Međunarodne organizacije rada u BiH“.

Planirana obuka u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde je aktivnost koja je definisana u okviru saradnje Grada Goražde, JU Službe za zapošljavanje BPK Goražde, Privredne komore BPK Goražde, Udruženja poslodavaca BPK Goražde, Srednje stručne škole ''Džemal Bijedić'' Goražde, TVC d.o.o. Goražde, Udruženja za lokalne razvojne inicijative ''ALDI'' Goražde i Obrtničke komore BPK Goražde u okviru programa "Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje Faza II (LEP II).

Uticaj lokalnih partnerstva za zapošljavanje

Kreiranjem jedinstvenih saveza između lokalne uprave, službi za zapošljavanje, kompanija, obrazovnih institucija i nevladinih organizacija, lokalna partnerstva za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini su u okviru projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II (LEP II) “ koji Evropska unija finansira sa 4 miliona EUR u periodu 2021-2023, ostvarila do sada sljedeće rezultate:

Unaprijedili kvalifikacije

1692

nezaposlene osobe

Formalno zaposlili

508

osoba

Razvili

51

program za obuke za tržište rada

Podržali osnivanje

194

mala biznisa

Unaprijedili kvalifikacije

1692

nezaposlene osobe

Formalno zaposlili

508

osoba

Razvili

51

program za obuke za tržište rada

Podržali osnivanje

194

mala biznisa

Interaktivna mapa lokalnih partnerstava za zapošljavanje u BiH

Međunarodna organizacija rada u BiH uz finansijsku podršku Evropske unije u drugoj fazi projekta "Podrška EU lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH" podržava dvadeset lokalnih partnerstava za zapošljavanje. Njihovi projekti su promovisani na događaju u Sarajevu 20. aprila 2022. godine i predstavljeni su na karti kao LEP II.

Zašto postati član LPZ

Svaku lokalnu zajednicu i teritorijalnu regiju odlikuju specifični izazovi u zapošljavanju. Pristup koji promovira LEP projekat za osnaživanje saradnje općina, službi za zapošljavanje, poslodavaca, obrazovnih institucija i nevladinih organizacija a koji provodi MOR uz podršku EU, pokazao se kao uspješan u rješavanju problema nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini (BiH)