Izbornik jezika

BHS | English
Događaji

Počeo Program stručnog osposobljavanja osoba na poslovima uzgajivač i prerađivač ljekovitog bilja i agroturistički djelatnik u Bihaću

 

05.12.2022 11:00
Slika
 
Dana 03.12.2022. godine u sklopu projekta “Razvoj i implementacija programa zapošljavanja prekvalifikacijom prema potrebama tržišta rada”, kojeg financira EU, počeo je Program stručnog osposobljavanja osoba na poslovima uzgajivač i prerađivač ljekovitog bilja i agroturistički djelatnik u Centru za obrazovanje odraslih na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Projekt implementira Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona. 

Predviđena je obuka za dvije grupe od 20 polaznika u trajanju od četiri mjeseca. Obuka se sastoji od 180 sati i to od teorijske i praktične nastave, koju izvode stručnjaci iz područja uzgoja i preradu ljekovitog bilja i agroturizma. Kroz obuku polaznici će biti osposobljeni da samostalno rade na uzgoju i preradi ljekovitog bilja i vođenja agroturističkog gazdinstva što im daje šansu za lakše zapošljavanje i veću konkurentnost na tržištu rada.

Po okončanju obuke provest će se završni ispit o stečenom znanju i vještina, te će svi polaznici koji su zadovoljili dobiti Certifikat o stečenom znanju i vještina u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona je jedno od 20 partnerstava uspostavljenih u BiH u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija financira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (MOR). Ovaj projekat ima za cilj da kroz lokalna partnerstva za zapošljavanje doprinese poboljšanju zapošljavanja u lokalnim zajednicama i unaprijedi vještine i prilike za zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada.
0 0