Izbornik jezika

BHS | English
Događaji

Obukom do posla: Stručno usavršavanje za smanjenje nezaposlenosti

 

20.02.2023 16:35
Slika
 
U toku je realizacija praktičnog dijela stručnog usavršavanja za zanimanja „Mašinbravar“ i „Zavarivač“ u pogonima kompanije TVC d.o.o Goražde u trajanju od 200 sati.

Kompanija za proizvodnju medicinskih kreveta i funkcionalnog namještaja TVC d.o.o. Goražde, jedan je od partnera na projektu „Novi pristup kreiranju radnih mjesta: Inovacijama ka prosperitetnom tržištu rada“, koji implementira Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Goražde, uz podršku Evropske unije i Međunarodne organizacije rada u BiH. 

O značaju koji obuka ima za kompaniju govorio je Nedim Velić, šef tehnološke službe TVC d.o.o. kaže:
„Ovaj projekat je od izuzetne važnosti za našu kompaniju koja na ovaj način dobija stručnu obučenu radnu snagu. Polaznici obuke imaju priliku da dobiju zaposlenje a samim tim to je veliki značaj za lokalnu zajednicu i smanjenje nezaposlenosti na području BPK Goražde“.

Programi stručnog usavršavanja za zanimanja iz metalskog sektora, s ciljem sticanja znanja radi lakšeg pronalaska zaposlenja, se realizuju kroz teorijski i praktični dio. Teorijski dio za dvije grupe polaznika je realizovan u SSŠ „Džemal Bijedić“ u Goraždu.

Jedan od polaznika obuke, Peštek Mirnes, koji se nalazi na praktičnom dijelu obuke u kompaniji TVC d.o.o. je izjavio:
„Veoma sam zadovoljan obukom, teorijskim i praktičnim dijelom, jer sada imam priliku da steknem nova znanja i vještine za zanimanje Zavarivač, koja će mi omogućiti zaposlenje.“

0 0