Izbornik jezika

BHS | English
Vijesti

Novi poziv za dostavu prijedloga projekata

 

07.05.2021 10:31
Slika
 

MOR uz  podršku Evropske unije  trenutno priprema objavu Poziva za projekte koji ima za cilj da osigura kreiranje i sprovedbu programa aktivacije i integracije nezaposlenih osoba u lokalna tržišta putem lokalnih partnerstava za zapošljavanje.

Poziv je namjenjen svim akterima na tržištu rada koji namjeravaju formirati partnerstva u cilju povećanja prilika za formalno zapošljavanje na lokalnom nivou kao i onim koji su članovi već postojećih partnerstava za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini.

Krajnji korisnici svih projekata su nezaposlene osobe koje su registrovane u evidencijama službi za zapošljavanje uz ravnomjernu zastupljenost oba spola.

Lokalna partnerstva za zapošljavanje trebaju analizirati probleme koji se odnose na neuravnoteženost ponude i potražnje na lokalnom tržištu rada i sagledati u kojem obimu su zadovoljene potrebe poslodavaca za obučenom radnom snagom. Partnerstva u tom smislu mogu identifikovati nedostajuće stručne vještine na lokalnom tržištu rada ali i barijere sa kojima se nezaposleni susreću u procesu prekvalifikacije i dokvalifikacije za tražena zanimanja. Samo potpuno razumijevanje potreba nezaposlenih osoba, a posebno teže zapošljivih kategorija, kao i prepreka sa kojima se susreću, mogu omogućiti lokalnom partnerstvu identifikaciju adekvatnih aktivnih mjera zapošljavanja.

Ukupni indikativni iznos podrške koji je na raspolaganju u okviru ovog poziva za projekte je 3.2 miliona EUR i raspodijeliti će se na minimalno 20 lokalnih partnerstava za zapošljavanje.

Grant sredstva će se dodijeliti onim LPZ-ovima koji na najvjerodostojniji način prikažu kako namjeravaju da putem udruživanja ključnih aktera doprinesu povećanoj formalnoj zaposlenosti u svojim lokalnim zajednicama kroz kreiranje i realizaciju programa aktivacije i integracije nezaposlenih osoba u tržište rada u skladu sa specifičnim potrebama u toj zajednici.

0 0