Izbornik jezika

BHS | English

Slika

Slika 47

O nama

Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II) doprinosi poboljšanju socio-ekonomske situacije i uslova života u Bosni i Hercegovini. Realizacijom projekta, MOR očekuje da će omogućiti povećanje udjela lokalnih zajednica sa djelotvornim partnerskim mehanizmima koji doprinose formalnom zapošljavanju.

Projekt će doprinijeti povećanju zaposlenosti na lokalnom nivou pružanjem podrške lokalnim partnerstvima u kreiranju i provedbi programa za aktivaciju i integraciju nezaposlenih osoba na tržište rada u skladu sa specifičnim potrebama poslodavaca.

Razvoj lokalnih partnerstava za zapošljavanje se zasniva na učešću i aktivnom uključivanju najmanje pet relevantnih aktera na tržištu rada: zavodi za zapošljavanje, opštine, poslodavci, obrazovne institucije i organizacije civilnog društva. Lokalne i regionalne razvojne agencije, te privredne i obrtničke komore su također relevantni partneri.

Kao rezultat ovog projekta, najmanje 20 lokalnih partnerstava će uspješno razviti lokalne inicijative za zapošljavanje i omogućiti obuku i prekvalifikaciju najmanje 1600 nezaposlenih osoba. Očekuje se da će najmanje 600 osoba biti zaposleno nakon učešća u obukama lokalnih partnerstava za zapošljavanje. LEP II projekat finansira Evropska unija u iznosu od 4 miliona eura, a implementira Međunarodna organizacija rada.

0 0