Izbornik jezika

BHS | English

Slika

Slika 79

LPZ priče

Slika
(Tekst i fotografije preuzeti sa https://nahla.ba/) Više od 15 godina, kroz različite forme, CEI Nahla realizira kreativne programe krojenja i šivenja. Preko 5.700 žena s područja Kantona Sarajevo u periodu od 2008. do 2023. godine pohađalo je ovaj program, što svjedoči da je izuzetno cijenjen i prepozna...
Slika
Istraživanje o potrebama budućeg tržišta rada i radnom snagom (IPRS) 2022 – 2025 provedeno je u okviru projekta „Novi pristup kreiranju radnih mjesta: Inovacijama ka prosperitetnom tržištu rada“ koji implementira Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Goražde, a čiji je glavni cilj unaprijeđenje socio-ekonomske...
Slika
Ajla, Šejla i Senad su odlučili, zahvaljujući podršci Evropske unije da naprave promjene u profesionalnom smislu. Pridružili su se programima za obuku za poslove u zanimanju zavarivač, bravar, CNC operater ili kuhar koje realizuje Lokalno partnerstvo Bosanska Krupa u okviru projekta “Podrška Evropske...
Slika
Stvaranje novih radnih mjesta i formalno zapošljavanje su osnovni ciljevi djelovanja lokalnih partnerstava za zapošljavanje u BiH. Uz podršku Evropske unije i Međunarodne organizacije rada, partneri u sarajevskoj općini Novi Grad već su realizovali obuke za nezaposlene sa ovog područja. U prvom krugu ...
Slika
Znati pravilno koristiti i upotrijebiti CNC mašine, raditi na razvoju novih tipova robota i zamišljati kako upravo taj izum može doprinijeti efikasnijem radu u nekom od privrednih sektora je priča koju promoviraju lokalna partnerstva za zapošljavanje uz podršku Evropske unije. Lokalno partnerstvo za za...
0 0