Izbornik jezika

BHS | English

Slika

Slika 55

Izgradnja kapaciteta

Odabrana lokalna partnerstva za zapošljavanje dobiti će priliku za izgradnju kapaciteta u okviru LEP II projekta, koji finansira Evropska unija. MOR će provesti procjenu potreba kako bi prepoznao ključne prepreke za efikasan učinak LPZ-a i u skladu s tim organizirati niz obuka za izgradnju kapaciteta i održivost partnerstava.

MOR će periodično organizovati sastanke svih odabranih LPZ-ova kako bi omogućio razmjenu informacija. Sastanci će biti organizirani u cilju daljeg umrežavanja LPZ-a. Svi dokumenti sa obuka će biti dostupni na web stranici.
Slika
KAKO POKRENUTI POSAO I UNAPRIJEDITI POSLOVANJE (SIYB) spada u najveće globalne programe obuke iz poslovnog menadžmenta i pomaže preduzetnicima da pokrenu i razvijaju posao. Sastoji se od četiri paketa obuke koji odgovaraju različitim fazama poslovnog razvoja.
0 0