Izbornik jezika

BHS | English

Uticaj lokalnih partnerstava za zapošljavanje

Kreiranjem jedinstvenih saveza između lokalne uprave, službi za zapošljavanje, kompanija, obrazovnih institucija i nevladinih organizacija, lokalna partnerstva za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini su u okviru projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje“ koji je Evropska unija finansirala sa 4 miliona EUR u periodu 2016-2019, ostvarili sljedeće rezultate:

unaprijedili kvalifikacije

1584

nezaposlene osobe

formalno zaposlili

517

osoba

razvili

38

servisa za aktivne tražioce posla

kreirali

19

inovativnih modula za obrazovanje odraslih

Događaji

0 0