Izbornik jezika

BHS | English

Slika

Slika 60

Događaji

Slika
Jučer je u Sarajevu predstavljeno 20 lokalnih partnerstava koja su uspostavljena u okviru projekta „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II“ (LEP II) koji finansira Evropska unija u iznosu od 4 miliona eura, a realizuje Međunarodna organizacija rada u Bosni i Hercegovi...
Slika
U okviru projekta „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje - Faza II (LEP II)“ Međunarodna organizacija rada (MOR) je u maju ove godine objavila javni poziv za dostavu konceptualnih prijedloga, pozivajući ključne aktere na lokalnom tržištu rada na kreiranje inovativnih projektnih...
Slika
U periodu 14. -19. juni 2021. u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II”  projektni tim je održao online obuku o razvoju konceptualnih nacrta projekta. Snimak obuke je dostupan na ovom linku. Obuka koja je kreirana u skladu sa specifičnimm propozicij...
Slika
U cilju što bolje pripreme lokalnih partnerstava za zapošljavanje za razvoj konceptualnih nacrta projekta, MOR uz finansijsku podršku Evropske unije, organizuje dvije dvodnevne obuke u junu. Učesnici će imati priliku da unaprijede znanja i vještine  o dizajnu projektnog prijedloga i logičkim interve...
Slika
MOR će uz podršku Evropske unije promovirati novi Poziv za projekte putem online prezentacija zbog trenutnih mjera za suzbijanje širenja virusa COVID-19. Projektni tim će organizirati najmanje osam događaja putem Zoom platforme u maju i junu 2021. Tijekom prezentacija učesnici će moći tražiti dodatna p...
0 0