Partnerstvo za cilj ima obuku 80 nezaposlenih osoba u oblastima obrade drveta i metala i zapošljavanje njih najmanje 38.

Više informacija o aktivnostima partnerstva dostupno je ovdje.