Partnerstvo za cilj ima obuku 75 nezaposlenih osoba za rad u metaloprerađivačkoj, drvoprerađivačkoj, prehrambenoj i industriji kože i obuće i zapošljavanje njih 50.

Više informacija o aktivnostima Partnerstva dostupno je ovdje.