Partnerstvo za jedan od ciljeva ima obuku 60 nezaposlenih osoba u polju obrade drveta te zapošljavanje njih 50.

Više informacija o aktivnostima Partnerstva dostupno je ovdje