Partnerstvo za cilj ima obuku najmanje 80 nezaposlenih lica za zanimanje zavarivač i zapošljavanje njih najmanje 76.

Više informacija o aktivnostima Partnerstva dostupno je ovdje.