Partnerstvo za cilj ima obuku 55 nezaposlenih u oblasti IT-ja, saobraćaja, vizuelnih komunikacija i pružanja sofisticiranih usluga njege tijela te zapošljavanje njih 17.

Više informacija o aktivnostima Partnerstva dostupno je ovdje.