Partnerstvo za cilj ima obuku 186 nezaposlenih za rad u oblasti obrade metala i drveta i proizvodnje kože, obuće, tekstila i hrane i zapošljavanje njih 40.

Više informacija o aktivnostima Partnerstva dostupno je ovdje.