Cilj ovog Partnerstva je da razvije tržište rada u sektoru prerade kamena u Zapadnohercegovačkom kantonu i time trajno poboljša pristup mladih obukama u ovoj oblasti i zaposlenje za 60 učenika koji trenutno pohađaju ovu vrstu edukacije.

Više informacija o aktivnostima Partnerstva dostupno je ovdje.