ILO je jedina tripartitna agencija UN-a koja od 1919. godine spaja vlade, poslodavce i predstavnike radnika u 187 zemalja članica. Glavni ciljevi ILO-a su promovisanje prava na rad, podsticanje uspostavljanja dostojanstvenih uslova za rad, poboljšanje socijalne zaštite i ojačavanje dijaloga po pitanjima vezanim za rad.

Kao takav ILO posjeduje jedinstvenu ekspertizu koja je potrebna za stvaranje samoodrživih lokalnih partnerstava za zapošljavanje čije će prakse dalje doprinijeti reformi tržišta rada u Bosni i Hrecegovini i njegovom oživljavanju te će kroz društveni dijalog i partnerstvo stvoriti veće mogućnosti za zapošljavanje žena i muškaraca i omogućiti im da ostvare svoje pravo na dostojanstven rad i plaće.

Provođenjem projekta "Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini" ILO će voditi i pružati tehničku podršku partnerstvima tokom cijelog projekta sa posebnim fokusom na provođenje aktivnih mjera na tržištu rada u cilju povećanja zapošljivosti i stvaranja novih radnih mjesta.

Rad ILO-a sa potencijalnim partnerstvima je počeo već u julu 2016. godine kada je počeo pružati informacije i podršku svim zainteresovanim akterima i nastaviće se još jačim intenzitetom nakon odabira partnerstava čije će aktivnosti biti podržane i finansirane kroz LEP projekat.