Projektni tim projekta "Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje" u Bosni i Hercegovini (BiH) čine stručnjaci koji imaju dugogodišnje iskustvo o pitanjima jačanja kapaciteta koja se odnose na definiranje potreba tržišta rada, izgradnje institucionalnih mehanizama koje omogućavaju zapošljavanje, promoviranje samoodrživih, partnerski vođenih aktivnosti u okvirima tržišta rada na lokalnom nivou itd.

 

Džemal Hodžić
Džemal Hodžić
Projektni koordinator
Džemal Hodžić ima gotovo dvije decenije stručnog iskustva, od kojih je 16 godina proveo radeći u međunarodnim organizacijama na poslovima projektiranja, upravljanja, provedbe, praćenja i vrednovanja različitih projekata.

Posjeduje temeljito iskustvo rada na projektima koji se bave podrškom ekonomskim reformskim procesima i upravljanjem grant shemama, kao i dugogodišnje iskustvo u poljima upravljanja i strateškog razvoja.

Poseban segment iskustva stekao je radeći na projektima koje je realizovala Europska unija u BiH, naročito u pogledu programiranja i provedbe programa pomoći IPA.

Hodžić posjeduje stručno znanje o strukturama i funkcioniranju Evropske unije, tehnikama vrednovanja i ocjenjivanja, organizacije i metodologije, kao i o studijama utjecaja na analizu troškova i učinkovitosti, upravljanju projektnim ciklusom, te realizaciji projekata u skladu s EU standardima nabave (PRAG).

Specifično iskustvo je stekao u organizaciji i provedbi programa osposobljavanja predstavnika vladinih i nevladinih organizacija, izgradnje općih organizacijskih kapaciteta, kao i obuke za različite organizacije.

Hodžić je 2005. godine magistrirao “Upravljanje državom i humanitarnim poslovima” na zajedničkom magistarskom studiju Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta La Sapienza-Rim i Univerziteta u Beogradu. Tečno govori bosanski / hrvatski / srpski i engleski jezik.
Marinela Domančić
Marinela Domančić
Službenik za nadzor i provedbu
Marinela Domančić je profesor pedagogije i psihologije, koja posjeduje tridesetogodišnje radno iskustvo. Preko dvadeset godina provela je radeći za međunarodne i domaće organizacije (IRC, Corridor, CRS, OSCE, GTZ, UNICEF, EUD, DEI) na različitim projektima iz oblasti odgoja i obrazovanja, državne uprave i međudržavne suradnje.

Posjeduje bogato iskustvo u pripremanju, organiziranju, izvođenju i ocjenjivanju različitih vrsta obuka. Pripremajući, provodeći i nadzirući međunarodno financirane projekte (posebno onih financiranih od strane EU iz IPA I i IPA II fondova), stekla je iskustvo na poslovima koordiniranja i usklađivanja akcija između uprave, nevladinog sektora i privatnog sektora, osobito u oblastima strateškog planiranja, kao i razvitka kapaciteta različitih nivoa vlasti u BiH.

Domančić se baci novinarstvom još od srednjoškolskih dana, te je zahvaljujući tome stekla visoko razvijene vještine pisanja. Objavljivala je u brojnim revijalnim i dnevnim novinama, kao i na internet portalima.

Tečno govori bosanski/hrvatski/srpski i engleski jezik.
Mirela Kadribašić
Mirela Kadribašić
Projektni asistent
Mirela Kadribašić je diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Trenutno radi na magistarskoj tezi „Planiranje i provođenje kampanje društvenog marketinga – primjer kampanje za prevenciju HIV-a u BiH”, na postdiplomskom studiju „Upravljanje kvalitetom u zdravstvu“ u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

Svoju profesionalnu karijeru počela je u Energoinvestu, a zatim je iskustva stjecala radeći u vladinim, diplomatsko-konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama. U UNDP-u je stekla radna iskustva rada sa NVO sektorom, radeći na poziciji NVO koordinatora, a zatim kao nadzorni i evaluacijski stručnjak.

U Međunarodnoj organizaciji rada stiče iskustva u polju zakonske i pravne zaštite oboljelih od AIDS-a, kao osnovne komponente društvenog odgovora na stigmu i diskriminaciju. Pored toga, radi i u oblastima neformalne ekonomije.

Tečno govori bosanski/hrvatski/srpski, engleski i italijanski jezik.