Projektni tim projekta "Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje" u Bosni i Hercegovini (BiH) čine stručnjaci koji imaju dugogodišnje iskustvo o pitanjima jačanja kapaciteta koja se odnose na definiranje potreba tržišta rada, izgradnje institucionalnih mehanizama koje omogućavaju zapošljavanje, promoviranje samoodrživih, partnerski vođenih aktivnosti u okvirima tržišta rada na lokalnom nivou itd.

 

Amra Seleskovic
Amra Seleskovic
Projektna koordinatorica
Amra Selesković posjeduje 25 stručnog iskustva koje je stekla radeći sa međunarodnim i domaćim organizacijama u Bosni i Hercegovini na realizaciji brojnih projekata, počev od razrade projektne ideje, razvoja projektnih prijedloga do upravljanja i izvještavanja. Posjeduje izvanredno iskustvo u upravljanju projektima i servisnim ugovorima od kojih je 26 finansirano od strane Europske unije u cilju unaprjeđenja procesa europskih integracija u Bosni i Hercegovini. Dugogodišnja je trenerica za organizacioni razvoj i upravljanje projektnim ciklusom. Posjeduje stručno znanje o strukturama i funkcioniranju Evropske unije, tehnikama vrednovanja i ocjenjivanja, organizacije i metodologije kao i o EU standardima nabave (PRAG). Amra Selesković je diplominari inžinjer elektrotehnike i trenutno radi na pripremi magistarskog rada na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, smjer Europske integracije. Tečno govori bosanski / hrvatski / srpski i engleski jezik.
Marinela Domančić
Marinela Domančić
Službenik za nadzor i provedbu
Marinela Domančić je profesor pedagogije i psihologije, koja posjeduje tridesetogodišnje radno iskustvo. Preko dvadeset godina provela je radeći za međunarodne i domaće organizacije (IRC, Corridor, CRS, OSCE, GTZ, UNICEF, EUD, DEI) na različitim projektima iz oblasti odgoja i obrazovanja, državne uprave i međudržavne suradnje.

Posjeduje bogato iskustvo u pripremanju, organiziranju, izvođenju i ocjenjivanju različitih vrsta obuka. Pripremajući, provodeći i nadzirući međunarodno financirane projekte (posebno onih financiranih od strane EU iz IPA I i IPA II fondova), stekla je iskustvo na poslovima koordiniranja i usklađivanja akcija između uprave, nevladinog sektora i privatnog sektora, osobito u oblastima strateškog planiranja, kao i razvitka kapaciteta različitih nivoa vlasti u BiH.

Domančić se baci novinarstvom još od srednjoškolskih dana, te je zahvaljujući tome stekla visoko razvijene vještine pisanja. Objavljivala je u brojnim revijalnim i dnevnim novinama, kao i na internet portalima.

Tečno govori bosanski/hrvatski/srpski i engleski jezik.
Mirela Kadribašić
Mirela Kadribašić
Projektni asistent
Mirela Kadribašić je diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Trenutno radi na magistarskoj tezi „Planiranje i provođenje kampanje društvenog marketinga – primjer kampanje za prevenciju HIV-a u BiH”, na postdiplomskom studiju „Upravljanje kvalitetom u zdravstvu“ u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

Svoju profesionalnu karijeru počela je u Energoinvestu, a zatim je iskustva stjecala radeći u vladinim, diplomatsko-konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama. U UNDP-u je stekla radna iskustva rada sa NVO sektorom, radeći na poziciji NVO koordinatora, a zatim kao nadzorni i evaluacijski stručnjak.

U Međunarodnoj organizaciji rada stiče iskustva u polju zakonske i pravne zaštite oboljelih od AIDS-a, kao osnovne komponente društvenog odgovora na stigmu i diskriminaciju. Pored toga, radi i u oblastima neformalne ekonomije.

Tečno govori bosanski/hrvatski/srpski, engleski i italijanski jezik.