Projekat “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini” se provodi u nekoliko faza.

1. Uvodna faza

Uvodna faza projekta koja je trajala od marta do juna 2016. je iskorištena za uspostavljanje projektnog tima i razvoj kriterija i dokumentacije za javni poziv za potencijalna lokalna partnerstva za zapošljavaje za predavanje projektnih prijedloga tj. koncept nota za dodjelu grantova.

2. Odabir partnerstva

Druga faza projekta se odnosila na odabir partnerstava koja će biti podržana kroz LEP projekat i uključivala je prikupljanje i evaluaciju koncept nota te prikupljanje i evaluaciju punih projektnih prijedloga za dodijelu grantova. Ova faza je počela u julu 2016. i okončana je krajem marta 2017 odabirom 15 partnerstava kojima su dodjeljeni grantovi.

3. Provođenje aktivnosti na terenu i obuka

Lokalna partnerstva za zapošljavanje su počela provoditi svoj aktivnosti na terenu nakon dodjele prve tranše grantova u aprilu 2017. godine. Njihove aktivnost će trajati do decembra 2018. godine. Tokom ovog perioda Evropska unija i ILO će pružati kontinuiranu podršku partnerstvima. ILO će voditi partnerstva kroz sve faze provođenja njihovih aktivnost i pružaće im savjetodavnu i tehničku podršku uključujući i osam ciklusa obuke. Obuke će se odnositi na:

-       upravljanje i provođenje projekata;

-       efektivno upravljanje partnerstvima;

-       procjenu potreba ljudi koji traže posao, poslodavaca, potencijalnih investitora i mjera za povećanje potražnje radne snage;

-       analizu ponude na tržistu rada i pružanje usluga nezaposlenima;

-       analizu lokalnih strategija za zapošljavanje i njihovo poboljšanje;

-       razvoj lokalnih akcionih planova za zapošljavanje; i

-       monitoring i evaluaciju provođenja lokalnih stragija i akcionih planova za zapošljavanje. 

4. Prenos znanja i najboljih praksi

Zadnja faza projekta koja će se provesti u januaru i februaru 2019. godine odnosi se na prenos znanja i najboljih praksi prikupljenih provedbom LEP projekta na relevantne institucije u Bosni i Hercegovini kao bi se iste mogle replikovati sa ili bez pomoći međunarodne zajednice.