Preuzeto sa https://linkmostar.org/

U okviru projekta „Zvuk kamena – Partnerstvo za zapošljavanje u proizvodnji i preradi kamena“ izvršena je nabavka zaštitne i specijalizovane opreme za strojnu obradu kamena za Centar kamena Posušje.

Nakon uručenja opreme, koje je izvršeno  u prisustvu menadžmenta Udruženja LiNK i menadžmenta Srednje strukovne škole Posušje, zvanično je započeo prvi ciklus obuka za zanimanje „klesar“. Tokom prvog ciklusa, 17 osoba će uz mentorstvo stručnjaka za obradu kamena, kroz teoretska znanja a posebno kroz praktične zadatke steći vještine potrebne za rad u ovom sektoru.

Kroz projekat „Zvuk kamena“ su planirane prekvalifikacije i dokvalifikacije za ukupno 50 osoba, s ciljem jačanja konkurentnosti na tržištu rada, te povećanja šanse za zaposlenje u sektoru proizvodnje i prerade kamena u ŽZH.

Projekat "Zvuk kamena - Partnerstvo za zapošljavanje u proizvodnji i preradi kamena" realizira se u okviru programa "Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini", kojeg Europska unija financira sa 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).

 

Preuzeto sa https://www.aldi.ba

U Goraždu je 2. oktobra održana svečana ceremonija dodjele certifikata povodom uspješno okončane stručne obuke za zanimanja „CNC operater“, „Regler“ i „Plastičar“, u okviru projekta koji finansira Evropska unija „Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“.
Kroz projekat kojim se nastoji smanjiti disbalans između ponude radne snage na tržištu rada i potražnje za radnom snagom stručno su osposobljena nezaposlena lica registrovana na evidenciji Službe za zapošljavanje BPK Goražde. Obukom je uspješno osposobljeno i certificirano 86 polaznika za poslove „CNC operatera“, „Reglera“ i „Plastičara“, od čega su 32 već  zaposlena u proizvodnim kompanijama koje posluju na području BPK Goražde.

Prema riječima Ministra za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde Damira Žuge održavanjem ove današnje svečene ceremonije još jednom je dokazano da se zajedničkim djelovanjem i aktivnim uključivanjem u rješavanje izazova s kojima se susreće jedna društveno-ekonomska zajednica mogu postići veliki rezultati, koji prevazilaze granice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
Svečanom uručenju certifikata i prezentaciji dosadašnjih rezultata, pored predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti, prisustvovali su i predstavnici Međunarodne organizacije rada ILO. Amra Selešković, nacionalni LEP koordinator, u svom obraćanju je istakla da je kroz ovaj projekat i postignute rezultate svrha i postojanje Lokalnih parnerstava, ne samo u BPK Goražde već i u BIH i regiji, itekako opravdana. Također, pokazano je da se lokalnim razvojem najbolje upravlja lokalno putem samoodrživih i institucionaliziranih partnerstava u kojima svaki od aktera ima važnu i neizostavnu ulogu, a sve u skladu sa već postojećim strategijama za razvoj koje se odnose na područja u kojima su partnerstva osnovana.

Ema Drinjak, jedna od polaznica koja je prošla obuku za zanimanje „Plastičar“ nije krila svoje oduševljenje prilikom dodjele certifikata. Ema je nakon obuke posao pronašla u privrednom društvu „Bekto Precisa“, jednom od partnera na projektu, te izra zila želju da sve njene mlade kolege imaju priliku kakvu je ona imala.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje BPK Goražde je jedno od 19 uspostavljenih lokalnih partnerstava za zapošljavanje u okviru projekta ”Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini”, kojeg Evropska unija finansira s 4 milijuna eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).
 

 • gorazde6
 • gorazde8
 • gorazde
 • gorazde5
 • gorazde1
 • gorazde2
 • gorazde4
 • gorazde9
 • gorazde7
 • gorazde3
 • gorazde6
 • gorazde8
 • gorazde
 • gorazde5
 • gorazde1
 • gorazde2
 • gorazde4
 • gorazde9
 • gorazde7
 • gorazde3

Prvi put u maju ove godine na teritoriji opštine Laktaši, predstavnici tamošnjih kompanija su bili u prilici da nezaposlenim licima kao i učenicima srednjih škola koji se spremaju da izađu na tržište rada ponude mogućnost zaposlenja na više od 350 novih radnih mjesta.

Sportska dvorana u Laktašima u kojoj je održan prvi Dan zapošljavanja je bila središte nade i očekivanja; nade onih koji traže posao da će zaista nešto i naći, ali i velikih očekivanja poslodavaca da će unaprijediti svoje poslovne kapacitete i osnažiti svoje prisustvo na tržištu novom snagom i potencijalima. Zainteresovani su imali priliku da učestvuju u radionicama koje su poslodavci pripremili i da pokušaju da otkriju da li su se baš taj dan našli na pravom mjestu.

Među njima se tog majskog dana sasvim slučajno našla i Željka Gavrić, diplomirana turizmologinja sa radnom adresom za trgovačkim pultom već duže od 11 godina.

Željka nije ni mogla ni zamisliti da će baš ta posjeta i taj Dan zapošljavanja u Laktašima promijeniti njenu svakodnevnicu i ostvariti njen SAN. Iako je samo došla, kako priznaje da provjeri ponudu i potražnju u opštini Laktaši, njoj se ukazala prilika da se okuša u onome za što se i školovala – turizmu. Hotel SAN Laktaši je od toga dana postao njena nova radna adresa.

“Izuzetno sam zadovoljna.“, kaže Željka. „Iako ovaj posao nosi veliku odgovornost, uslovi rada kao i radne kolege koji su me prihvatili kao da sam oduvijek ovdje, razlog su za moje zadovoljstvo. Veliku zahvalnost dugujem direktorici Mirjani Čolić, koja mi je ukazala povjerenje i pružila šansu, da kao početnik, i neko ko nema iskustva u struci, postanem dio tima hotela “San”.

Iskreno, nisam očekivala da će posjeta “Danu zapošljavanja” dati ikakve rezultate“, priznala je Željka i naglasila još jednom da je njen motiv da posjeti Sajam bio da samo provjeri ponudu i potražnju na području Laktaša!

„Imala sam sreću da na štandu hotela „San” pronađem baš ono što sam godinama čekala – priliku da pokažem šta znam i ono za što sam se i školovala“, ushićeno je zaključila na kraju.

Upravo kroz podršku unaprjeđenju tržišta rada i povećanjem zaposlenosti na lokalnom nivou, Evropska unija i Međunarodna organizacija rada u Bosni i Hercegovini žele da doprinesu kreiranju posticajnog okruženja za zapošljavanje, koje uvažava lokalne specifičnosti i koristi sve raspoložive resurse u tom pravcu. Osnivanjem lokalnih partnerstava za zapošljavanje u BiH otvara se mogućnost svima u lokalnoj zajednici da u potpunosti iskoriste svoje potencijale, ekonomski jačaju i grade lokalne zajednice u kojima žive te time doprinose razvoju prostoru i okruženja u kojem žive i žele nastaviti da žive.

„Dan zapošljavanja Laktaši“ je organizovan u okviru projekta „Jačanje lokalnog partnerstva za unapređenje tržišta rada i povećanje zaposlenosti“ kojeg implementira LIR Evolucija u saradnji sa partnerima: Opštinom Laktaši, JU Zavodom za zapošljavanje RS, preduzećem Krajinamed i Školom učenika u privredi Banja Luka. Ovaj projekt se implementira u okviru krovnog projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“, kojeg Evropska unija finansira s 4 milijuna eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).

 

 

 

 

 

 

       

Kada su Enisa Mahmutović i Amela Perenda, mlade i visokoobrazovane djevojke svoju poslovnu ideju prijavile na Prvi javni poziv u okviru projekta TRIK u aprilu ove godine nisu mogle ni sanjati da će ubrzo nakon toga ideja prerasti u realnost i postati njihova svakodnevnica. 

Rekontiva - poslovna ideja o pružanju knjigovodstveno-računovodstvenih usluga je u prostorijama BeeZone biznis inkubatora u Travniku uz dodatnu edukaciju podržana je sa 10.000 KM i ove dvije mlade poduzetnice su na putu da postanu prepoznatljiv brend u oblasti finansija u svojoj zajednici.

 „Prepoznale smo projekt „Trik za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu“ kao savršenu priliku za prezentaciju naše poslovne ideje. Također dobile smo i priliku da prvi put kroz razgovore sa stručnim konsultantima saznamo da li naša ideja može dovesti do uspjeha buduće kompanije. Rekontiva i naše djelovanje danas su dokaz da ideje i hrabrost uz znanje i umijeće dovode do uspjeha“, rekla je Enisa.

 „Smatramo da je ovo veliki početak, veliko osnaživanje, kako nas, tako i naše lokalne zajednice. Mi želimo biti najbolji u pružanju usluga i savjeta. I ne samo to - želimo rasti, upošljavati mlade ljude koji vole ovaj posao! Želimo pružiti našim klijentima dodatne vrijednosti, ali i potpuni poslovni ugođaj“, dodala je Amela.

Osnivanjem kompanije „Rekontiva“ u Travniku, ove dvije mlade poduzetnice su se već pozicionirale u području pružanja knjigovodstvenih usluga, usluga ovjere finansijskih izvještaja, usluga revizije, usluga poslovnog savjetovanja, te pomoći kod pokretanja biznisa i pomoći pri izradi investicionih projekata. 

U narednom periodu i druge poslovne ideje koje su podržane kroz ovaj projekt će biti i pravno osnovane što će smanjiti nezaposlenost i poslati univerzalnu poruku svim mladim i kreativnim ljudima u BiH, da ne treba odustajati od svoje ideje, nego razmišljati o samoosnaživanju i samozapošljavanju.

Upravo kroz podršku procesu samozapošljavanja i ohrabrivanje otvorenog dijaloga ključnih relevantnih aktera na lokalnom nivou, Evropska unija i Međunarodna organizacija rada u Bosni i Hercegovini žele da doprinesu kreiranju posticajnog okruženja za zapošljavanje, koje uvažava lokalne specifičnosti i koristi sve raspoložive resurse u tom pravcu. Osnivanjem lokalnih partnerstava za zapošljavanje u BiH i mladim ljudima se pruža prilika da u potpunosti iskoriste svoje potencijale, ekonomski jačaju i grade lokalne zajednice u kojima žive te time doprinose razvoju prostoru i okruženja u kojem žive i žele nastaviti da žive.

Vodeći partner u projektu „TRIK za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu“ je Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH - REZ, a partneri su: Općina Travnik, Centar za edukaciju mladih – CEM, Sveučilište/Univerzitet "Vitez" u Travniku, Služba za zapošljavanje SBK/KSB, GS tmt d.o.o. Travnik i NOBIL d.o.o. Nova Bila.

Ovaj projekt se implementira u okviru krovnog projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“, kojeg Evropska unija finansira s 4 milijuna eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).