26.12.2017.

PRIČA

Emir Slatina postavlja ploču od pleksiglasa na CNC (kompjuterska numerička kontrola, eng. Computer Numerical Control) mašinu i iščitava mjere ploče Alenu Čamiću koji ove parametre unosi u kompjuter koristeći program za programiranje CNC mašina.

01.12.2017.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Prvih pet nezaposlenih osoba, korisnika projekta Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini (BiH) kojeg finansira Evropska unija (EU) sa 4 miliona eura a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO), koji su prošli program obuke za rad na CNC mašinama u svrhu izrade reklamnih panoa i vizuelnih komunikacija dobilo je posao.

29.11.2017.

VIJEST 

Danas je u Sarajevu, u sklopu projekta Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini kojeg finansira Evropska unija (EU) sa 4 miliona eura a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO), počelo provođenje trećeg ciklusa tehničke podrške i obuke za 15 Lokalnih partnerstava za zapošljavanje (Partnerstva) koja za cilj imaju stvaranje najmanje 620 novih radnih mjesat i povečanje zapošljivosti skoro 2.000 nezaposlenih kroz provođenje programa prekvalifikacije i dokvalifikacije.

28.11.2017.

VIJEST

Šef kooperacije Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Melvin Asin, danas završava dvodnevnu pojestu Lokalnim partnerstva za zapošljavnja (Partnerstva) u Prijedoru i Banjaluci  tokom koje se upoznao sa njihovim aktivnostima na provođenju programa obuke za skoro 300 nezaposlenih i zapošljavanje njih 140 u poljima urbane poljoprivrede, obrade metala i drveta i proizvodnje kože, obuće, tekstila i hrane.