U bosanskokrupskom Centru za podršku poduzetništvu je 18. decembra održana promocija obuke za zavarivače i prezentacija vještina obučenih polaznika na simulatoru za zavarivanje, u okviru projekta koji finansira Evropska unija "Povećanje konkurentnosti radne snage na prostoru općine Bosanska Krupa".

Kroz projekat čiji je cilj uspostaviti sistem za kreiranje radne snage prema potrebama privrede i obučiti nezaposlena lica, ili ih prekvalifikovati u zavarivače te zaposliti u kompanijama koje imaju potrebu za radnom snagom, obuku je za zavarivača je završilo trideset tri polaznika, a planiran je isti broj i za drugi ciklus. U tom smislu, i promotivni događaj na kojem su partnerske firme vidjele vještine obučenih na djelu je rezultirao potpisivanjem pisama namjere za zapošljavanje.

„Prvih deset polaznika je potpisalo predugovore sa privrednim subjektima iz Bosanske Krupe o njihovom zapošljavanju. Već duže vremena se planiraju aktivnosti ove vrste, posebno u vezi sa osnivanjem firmi u Poslovnoj zoni „Pilana“. Upravo je problem nedostatka radne snage bio povod naše saradnje sa PLOD Centrom u okviru ovog projekta kako bi se što veći broj ljudi sa naše općine ali i kantona prekvalifikovalo i zaposlilo. Vjerujemo da je ovo samo početak jedne uspješne priče koja će se nastaviti jer već sada imamo najave proširenja proizvodnih pogona i novih investicija u PZ „Pilana“. Dakle radi se o trajnoj proizvodnji i kontinuiranom poslu“, rekao je načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović tokom promocije.

„Vrlo pohvalno je to što je obuka od strane polaznika shvaćena ozbiljno, možemo reći da imamo jako dobre zavarivače, što je nama kao stručnom kadru zaista drago. Zbog toga vjerujemo da će mnogi naći svoje mjesto u pogonima naših firmi“, dodao je profesor Samir Fajić.

Ono što je najbitnije jeste da su i polaznici obuke više nego zadovoljni. Pohađanje obuke vide kao priliku koju ne trebaju propustiti.

„Prijavio sam se da steknem iskustvo i znanje kako bih mogao naći posao. Pozivam sve zainteresovane da pristupe ovoj obuci i da je prođu, jer kroz educiraju i sticanje dodatnih  vještina otvara nam se svima put do poslodavaca“, zadovoljno ističe Armin Čaušević.

Krupa-kabine d.o.o. je jedna od najvećih firmi u Bosanskoj Krupi koja ima i najveće potrebe kada je u pitanju radna snaga.

„Krupa-kabine je firma koja je željela da prednjači u učešću u EU projektu koji realizira ILo putem uspostavljanja partnerstva za zapošljavanje. Obučiti osobe za posao koje se nalaze na birou u svakom pogledu je pozitivna stvar. Mi smo pristali da primimo trideset tri osobe na praksu i oni najbolji će imati priliku da se zaposle. Ovaj program je dokaz da se željom i trudom može doći do posla“, ističe saradnica za ljudske resurse Aida Fojnica.

Polaznici obuka će od naredne godine dobiti mogućnost zaposlenja i u drugim firmama na području Bosanske Krupe, među kojima je i ATNH. Njen vlasnik Tahir Nuhić kaže da će zaposliti tri radnika, a ukoliko se proces poslovanja bude razvijao vrlo brzo još tri.

„Mislim da je ovaj program obuke ulazak na mala vrata u oblast dualnog obrazovanja kojeg zagovaram, jer mislim da mora postojati saradnja između školstva i privrednog sektora. Ovaj centar je velika podrška nama poslodavcima, naročito metalnom sektoru koji je najjači na prostoru općine Bosanska Krupa, a obuka je od iznimnog značaja, naročito ako uzmemo u obzir činjenicu da posjeduje simulator zavarivanja koji je jedini u upotrebi na području našeg kantona. Dakle, upotrebom ovog simulatora i ostalih alata polaznici kroz praktičnu obuku postaju kvalifikovani potencijalni radnici“, naglašava Nuhić.

Općina Bosanska Krupa u suradnji sa partnerima PLOD Centar Bihać, Mješovita srednja škola „Safet Krupić“, JU „Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona“ i poduzećima Novi Most d.o.o., ACMA d.o.o., Krupa Kabine d.o.o., BOSANCAR d.o.o. i ZAH d.o.o. implementira projekt "Povećanje konkurentnosti radne snage na prostoru općine Bosanska Krupa".

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Bosanska Krupa je jedno od 19 uspostavljenih lokalnih partnerstava za zapošljavanje u okviru projekta ”Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini”, kojeg Evropska unija finansira s 4 milijuna eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO). Više informacija o projektu Lokalna partnerstvo za zapošljavanje možete naći na http://www.partnerstvo.ba/

 

 

 

Preuzeto sa http://opcinabosanskakrupa.ba

U Centru za podršku poduzetništvu u Bosanskoj Krupi je 27.11.2018. godine upriličeno potpisivanje ugovora o besplatnoj obuci za zavarivača za 29 nezaposlenih lica odabranih putem javnog poziva. Aktivnostima ovog projekta koji finansira Evropska unija a implementira Međunarodna organizacija rada se pokušava odgovoriti potrebama tržišta rada posebno u sektoru metala pa su i planirane obuke prilagođene potrebama poduzeća sa kojima su kreirani ovi programi obuke.

 

U prethodnom periodu je već odabrano i obučeno za zanimanje zavarivač dvadeset i sedam nezaposlenih osoba koje će biti zaposlene u metalnom sektoru u Bosansko Krupi.

“Upravo ovaj i slični projektni posebnu vrijednost imaju za nas, poslodavce koji se svakodnevno suočavamo sa problemom pronalaska adekvatne radne snage. Svako ko je voljan da uči i radi imati će priliku da se zaposli u našoj firmi” izjavila je Aida Fojnica, HR i zamjenica direktora preduzeća Krupa Kabine koje je aktivan sudionik ovog lokalnog partnerstva.

Azra Huzejrović iz preduzeća ZAH d.o.o. je dodala: „Rast i razvoj poduzeća je nemoguć bez adekvatne radne snage, u koju se kontinuirano treba ulagati i koja se mora kreirati prema potrebama privatnog sektora. Iz tog razloga ovaj projekt je od velikog značaja za metalni sektor u Bosanskoj Krupi, ali za Unsko-sanski kanton. Prilagođene obuke potrebama tržišta mogu doprinijeti smanjenju visoke stope nezaposlenosti.“

I krajnji korisnici, polaznici ovog projekta su više nego zadovoljni pa jednoglasno ističu: „Ovo je vrlo dobro za našu općinu! Na tržištu rada se nalazi mnogo osoba sa srednjom stručnom spremom i gimnazijom, te da bismo našli posao potrebna nam je prekvalifikacija. Iskoristiti ćemo priliku i nadamo se pronaći posao, pomoći sebi i svojoj porodici!“.

Već okončane projektne aktivnosti su u prethodnom periodu unaprijedile kapacitete Mješovite srednje škole „Safet Krupić“, te općinskog Centra za podršku poduzetništvu u Poslovnoj zoni “Pilana” gdje se odvijala obuka na novonabavljenoj opremi. Također, u okviru projekta je završena i analiza zakonskog okvira USK za praktičnu nastavu, te su pripremljene sugestije za poboljšanje ovog okvira i dostavljene nadležnom Ministarstvu obrazovanja, nauke kulture i sporta USK.

Obuke varioca se odvijaju u okviru projekta „Povećanje konkurentnosti radne snage na prostoru općine Bosanska Krupa” koji implementira Općina Bosanska Krupa u saradnji sa PLOD Centrom iz Bihaća, Mješovitom srednjom školom „Safet Krupić“ Bosanska Krupa, Službom za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona (USK) – Biro rada Bosanska Krupa, te poduzećima: ACMA GROUP, BOSANKAR, KRUPA KABINE, NOVI MOST i ZAH d.o.o. iz Bosanske Krupe.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Bosanska Krupa je jedno od 19 uspostavljenih u zemlji u okviru projekta ”Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini”, koji Europska unija finansira s 4 milijuna eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).

 

2018-11-29-bosanska-krupa

 • 10
 • 9
 • 19
 • 13
 • 3
 • 14
 • 12
 • 18
 • 11
 • 4
 • 10
 • 9
 • 19
 • 13
 • 3
 • 14
 • 12
 • 18
 • 11
 • 4

 

Uz učešće više od 40 predstavnika lokalnih partnerstava za zapošljavanje, predstavnika delegacije Evropske unije u BiH, članova savjetodavnoga odbora  i predstavnika Međunarodne organizacije rada u BiH, u Sarajevu je 20.11.2018. održana radionica „Institucionalizacija i analiza trenutnog razvoja lokalnih partnerstava za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“.

Radionica je u punoj mjeri odražavala sudionički princip razvoja lokalnih partnerstava i uz iznimno produktivan dijalog, uvažavanjem modela rada i dobrih praksi svojih kolega, učesnici su istakli jasno opredjeljenje da još efikasnije doprinose zapošljavanju na lokalnom nivou u narednom periodu.  Predstavnici lokalnih partnerstava su također opredjeljeni za dalje aktivno praćenje stanja na tržištu rada  i spremni su uticati na politike obrazovanja i zapošljavanja. U tom smislu voljni su da proširuju svoj sastav i sarađuju sa novim partnerima kao i da traže nove oblike finansiranja svojih aktivnosti.  Jedan od budućih strateških pravaca djelovanja lokalnih partnerstava će biti usmjeren upravo u pravcu vlastitog jačanja, odnosno jasnijeg definisanja uloge i odgovornosti partnera kako bi rad u partnerstvu bio što efikasniji i plodotvorniji. 

Održana radionica je još jednom potvrdila značaj uspostavljanja i djelovanja lokalnih partnerstava za zapošljavanje te dalje unapređenje ovog koncepta kao mehanizma strateške podrške zapošljavanju u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini.

U okviru pilot projekta ''Lokalna partnerstva za zapošljavanje u BiH'', ILO je uz finansijsku podršku Europske unije, inicirao razvoj 19 lokalnih partnerstava u okviru kojih djeluju 141 partner. Njihov zajednički rad u 27 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini do sada je rezultirao prekvalifikacijom i obukom preko 1300 nezaposlenih lica te zapošljavanjem preko 350 osoba u partnerskim kompanijama. 

 

 

 • IMG 0131
 • IMG 0128
 • IMG 0139
 • IMG 0153
 • IMG 0157
 • IMG 0144
 • IMG 0068
 • IMG 0133
 • IMG 0141
 • IMG 0124
 • IMG 0057
 • IMG 0098
 • IMG 0125
 • IMG 0089
 • IMG 0083
 • IMG 0126
 • IMG 0121
 • IMG 0093
 • IMG 0082
 • IMG 0106
 • IMG 0118
 • IMG 0117
 • IMG 0105
 • IMG 0123
 • IMG 0075
 • IMG 0099
 • IMG 0131
 • IMG 0128
 • IMG 0139
 • IMG 0153
 • IMG 0157
 • IMG 0144
 • IMG 0068
 • IMG 0133
 • IMG 0141
 • IMG 0124
 • IMG 0057
 • IMG 0098
 • IMG 0125
 • IMG 0089
 • IMG 0083
 • IMG 0126
 • IMG 0121
 • IMG 0093
 • IMG 0082
 • IMG 0106
 • IMG 0118
 • IMG 0117
 • IMG 0105
 • IMG 0123
 • IMG 0075
 • IMG 0099

 

Preuzeto sa https://linkmostar.org/

U okviru projekta „Zvuk kamena – Partnerstvo za zapošljavanje u proizvodnji i preradi kamena“ izvršena je nabavka zaštitne i specijalizovane opreme za strojnu obradu kamena za Centar kamena Posušje.

Nakon uručenja opreme, koje je izvršeno  u prisustvu menadžmenta Udruženja LiNK i menadžmenta Srednje strukovne škole Posušje, zvanično je započeo prvi ciklus obuka za zanimanje „klesar“. Tokom prvog ciklusa, 17 osoba će uz mentorstvo stručnjaka za obradu kamena, kroz teoretska znanja a posebno kroz praktične zadatke steći vještine potrebne za rad u ovom sektoru.

Kroz projekat „Zvuk kamena“ su planirane prekvalifikacije i dokvalifikacije za ukupno 50 osoba, s ciljem jačanja konkurentnosti na tržištu rada, te povećanja šanse za zaposlenje u sektoru proizvodnje i prerade kamena u ŽZH.

Projekat "Zvuk kamena - Partnerstvo za zapošljavanje u proizvodnji i preradi kamena" realizira se u okviru programa "Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini", kojeg Europska unija financira sa 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).