Nove informativne posjete u Vasim gradovima! Provjerite kada:

Međunarodna organizacija rada (‪ILO‬) od februara 2016. godine provodi novi trogodišnji projekat "Podrška lokalnim partnerstvima za ‪zapošljavanje‬ u BiH" koji finansira Evropska unija, u iznosu od 4 miliona eura, kako bi potakla održivo, partnerski orijentirano i aktivno tržište rada na lokalnom nivou.