18.01.2017.

U okviru projekta"Lokalna partnerstva za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini (LEP)" kojeg finansira Evropska unija, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO), u petak, 20. januara 2017. u Sarajevu, biće održana prva  od ukupno pet informativnih sesija za 48 potencijalnih partnerstava koja su prošla prvi krug evaluacije projektnih prijedloga i koja imaju rok do ponoći 30. januara da predaju svoje pune aplikacije za dodjelu grantova.

U skladu sa molbom nekoliko od 48 potencijalnih lokalnih partnerstava za zapošljavanje da se zbog nadolazećih praznika produži rok za predavanje punih projektnih prijedloga, tj. aplikacija za grantove, rok je pomjeren i novi krajnji rok za predavanje aplikacija je ponedjeljak, 30. januar 2017. u ponoć po BH vremenu.

22.12.2016.

Danas se u Sarajevu u sklopu projekta 'Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini' (LEP) kojeg finansira EU, a provodi ILO završava posljednja od ukupno 14 sesija obuke za 48 potencijalnih lokalnih partnerstava za zapošljavanje.

Sarajevo, 5. decembar 2016. 

Nakon prve faze administrativne i tehničke evaluacije 157 dostavljenih projektnih prijedloga i odabira 48 koji su dobili najveće ocjene, osoblje projekta 'Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini' (LEP) će danas u Tuzli održati prvu u nizu od 14 sesija obuke za 48 potencijalnih partnerstava kako bi im pružili smjernice i omogućili da na jednakim osnovama razviju i dostave pune projektne prijedloge za dodjelu grantova i time uđu u drugi krug evaluacije projekata.