12.06.2017.

Prva u nizu od osam obuka za 15 novoosnovanih lokalnih partnerstava za zapošljavanje počinje danas u Bijeljini. Ova obuka označava početak konkretnih aktivnosti na stvaranju najmanje 620 novih radnih mjesta i prekvalifikaciji skoro 2,000 nezaposlenih u sklopu projekta Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini kojeg EU finansira sa 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).

27.03.2017.

Dodjela certificata o grantovima u sklopu projekta “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini” (LEP) kojeg finansira EU održana je 27. marta 2017. u prostorijama EU Delegacije. Grantove u ukupnom iznosu od 3 miliona eura dobilo je 15 novoosnovanih lokalnih partnerstava za zapošljavanje koja će u naredne dvije godine biti odgovorna za povećavanje zapošljivosti putem prekvalifikacije skoro 2.000 osoba u 22 opštine, stvaranje najmanje 620 novih radnih mjesta, te za reformu tržišta rada u njihovim zajednicama.

24.03.2017.

Pozivamo sve predstavnike medija da proprate ceremoniju dodjele 3 miliona eura u grantovima za lokalna partnerstva za zapošljavanje u BiH u okviru projekta “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini” kojeg finansira EU, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).

03. 02. 2017.

U sklopu projekta “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini” (LEP) kojeg Evropska unija (EU) finansira sa 4 milona eura a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO), 47 potencijalnih lokalnih partnerstava za zapošljavanje se sada natječe za dodijelu grantova u iznosima od 150,000 do 200,000 hiljada eura.