03.11.2017

Međunarodna organizacija rada (ILO) je danas u Sarajevu počela sa provođenjem druge sesije iz drugog ciklusa tehničke podrške i obuke za 15 novoosnovanih Lokalnih partnerstava za zapošljavanje na temu efektivnog upravljanja partnerstvima.

12.06.2017.

Prva u nizu od osam obuka za 15 novoosnovanih lokalnih partnerstava za zapošljavanje počinje danas u Bijeljini. Ova obuka označava početak konkretnih aktivnosti na stvaranju najmanje 620 novih radnih mjesta i prekvalifikaciji skoro 2,000 nezaposlenih u sklopu projekta Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini kojeg EU finansira sa 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).

27.03.2017.

Dodjela certificata o grantovima u sklopu projekta “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini” (LEP) kojeg finansira EU održana je 27. marta 2017. u prostorijama EU Delegacije. Grantove u ukupnom iznosu od 3 miliona eura dobilo je 15 novoosnovanih lokalnih partnerstava za zapošljavanje koja će u naredne dvije godine biti odgovorna za povećavanje zapošljivosti putem prekvalifikacije skoro 2.000 osoba u 22 opštine, stvaranje najmanje 620 novih radnih mjesta, te za reformu tržišta rada u njihovim zajednicama.

24.03.2017.

Pozivamo sve predstavnike medija da proprate ceremoniju dodjele 3 miliona eura u grantovima za lokalna partnerstva za zapošljavanje u BiH u okviru projekta “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini” kojeg finansira EU, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).