29.11.2017.

VIJEST 

Danas je u Sarajevu, u sklopu projekta Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini kojeg finansira Evropska unija (EU) sa 4 miliona eura a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO), počelo provođenje trećeg ciklusa tehničke podrške i obuke za 15 Lokalnih partnerstava za zapošljavanje (Partnerstva) koja za cilj imaju stvaranje najmanje 620 novih radnih mjesat i povečanje zapošljivosti skoro 2.000 nezaposlenih kroz provođenje programa prekvalifikacije i dokvalifikacije.

28.11.2017.

VIJEST

Šef kooperacije Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Melvin Asin, danas završava dvodnevnu pojestu Lokalnim partnerstva za zapošljavnja (Partnerstva) u Prijedoru i Banjaluci  tokom koje se upoznao sa njihovim aktivnostima na provođenju programa obuke za skoro 300 nezaposlenih i zapošljavanje njih 140 u poljima urbane poljoprivrede, obrade metala i drveta i proizvodnje kože, obuće, tekstila i hrane.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Bosanska Krupa objavilo je danas javni poziv za nezaposlene kojim će se izabrati 80 polaznika obuke za zanimanja zavarivač od kojih će najmanje 76 biti zaposleno.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Teslić objavilo je danas javni poziv za nezaposlene kojim će se izabrati 80 polaznika obuke za zanimanja zavarivač tankih inox limova, lakirer, stolar za pločasti namještaj, stolar za masovni namještaj, CNC operater za drvo, CNC operater za metal, tapetar, metaloglodač i monter LED display-a od kojih će najmanje 38 biti zaposleno.