28.11.2017.

VIJEST

Šef kooperacije Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Melvin Asin, danas završava dvodnevnu pojestu Lokalnim partnerstva za zapošljavnja (Partnerstva) u Prijedoru i Banjaluci  tokom koje se upoznao sa njihovim aktivnostima na provođenju programa obuke za skoro 300 nezaposlenih i zapošljavanje njih 140 u poljima urbane poljoprivrede, obrade metala i drveta i proizvodnje kože, obuće, tekstila i hrane.

Partnerstva u Prijedoru i Banjaluci su dva od 15 takvih partnerstava uspostavljenih u sklopu projekta Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini kojeg Evropska unija (EU) finasira sa 4 miliona eura a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO) i koja za cilj imaju stvaranje najmanje 620 novih radnih mjesat i povečanje zapošljivosti skoro 2.000 nezaposlenih kroz provođenje programa obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije.

Dok se Partnerstvo Prijedor bavi prevazilaženjem neusklađenosti ponude i potražnje radne snage na tržištu rada u poljima obrade metala i drveta i proizvodnje kože, obuće, tekstila i hrane kroz obuku 186 nezapolenih i zapošljavanje njih 40, Partnerstvo Banja Luka je svoje aktivnosti usmjerilo na podršku samozapošljavanju 100 mladih ljudi u ubranoj poljoprivredi i proizvodnji organske hrane.

Više informacija o aktivnostima Partnerstva Banja Luka dostupno je ovdje, a o aktivnostima Partnerstva Prijedor ovdje.

Projekta Podrška lokalnim partnesrtvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini je jedan od tri projekta koje u sklopu EU Programa za lokalni razvoj i zapošljavanje provode UNDP, GIZ i ILO a kojeg EU finansira sa 19 miliona eura.

- KRAJ -