Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Bosanska Krupa objavilo je danas javni poziv za nezaposlene kojim će se izabrati 80 polaznika obuke za zanimanja zavarivač od kojih će najmanje 76 biti zaposleno.

Članovi Partnerstva su Općina Bosanska Krupa, Centar za promociju lokalnog razvoja – PLOD Centar, Mješovita srednja škola “Safet Krupić”, Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona, Novi Most d.o.o., ACMA d.o.o., Krupa Kabine d.o.o., BOSANCAR d.o.o. i ZAH d.o.o..

Javi poziv koji će biti otvoren do 25. decembra 2017. u 15:00 sati dostupan je ovdje