03. 02. 2017.

U sklopu projekta “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini” (LEP) kojeg Evropska unija (EU) finansira sa 4 milona eura a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO), 47 potencijalnih lokalnih partnerstava za zapošljavanje se sada natječe za dodijelu grantova u iznosima od 150,000 do 200,000 hiljada eura.

Naime, od 157 potencijalnih partnestava koja su u trećem kvartalu prošle godine predala koncept note za svoje projekte za stvaranje novih radnih mjesta za najugroženije kategorije stanovništva u zajednicama pogođenim poplavama, njih 48 je prošlo u drugu fazu izrade punih projektnih prijedloga tj. aplikacija za grantove.

Ponoć u ponedjeljak, 30. januara 2017., je bio rok za predavanje punih projektnih prijedloga i primljeno je 47 punih aplikacija.

U narednih osam sedmica svih 47 aplikacija će biti prevedeno i predano međunarodnim evaluatorima na evaluaciju.

Sa obzirom da će 3 miliona eura biti dodijeljeno u grantovima (nepovratna sredstva) 15 do 20 projekata za zapošljavanje će biti realizovano u Bosni i Hercegovini u okviru LEP projekta.

LEP projekat je dio EU Programa za lokalni razvoj i zapošljavanje kojeg EU finansira u ukupnom iznosu od 19 miliona eura.