18.01.2017.

U okviru projekta"Lokalna partnerstva za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini (LEP)" kojeg finansira Evropska unija, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO), u petak, 20. januara 2017. u Sarajevu, biće održana prva  od ukupno pet informativnih sesija za 48 potencijalnih partnerstava koja su prošla prvi krug evaluacije projektnih prijedloga i koja imaju rok do ponoći 30. januara da predaju svoje pune aplikacije za dodjelu grantova.

U sklopu ovog 4 miliona eura vrijednog projekta, 3 miliona eura će biti dodijeljeno u grantovima lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u svrhu njihove institucionalizacije, povećanja zapošljivosti putem prekvalifikacije nezaposlenih, te za stvaranje novih radnih mjesta sa fokusom na žene, mlade, manjinske zajednice, povratnike, interno raseljena lica i teško zapošljive osobe posebno u zajednicama koje su bila pogođena poplavama.

Na informativnim sesijama će se potencijalnim partnerstvima odgovoriti na sva preostala pitanja vezana za popunjavanje punih projektnih prijedloga te im se omogućiti da na jednakim osnovama apliciraju za grantove u iznosu od 150,000 do 200,000 eura.

Informativne sesije će biti održane prema sljedećem rasporedu:

-       20. januara 2017. Sarajevo,

-       23. januara 2017. Bijeljina,

-       24. januara 2017. Banja Luka,

-       25. januara 2017. Bihać,  

-       27. januara 2017. Mostar. 

Od 48 potencijalnih partnerstava koja su ušla u drugu fazu izrade projektnih prijedloga njih 15 do 20 će dobiti grantove nakon što njihovi projektni prijedlozi prođu punu i nezavisnu evaluaciju.

LEP projekat je dio EU Programa za lokalni razvoj i zapošljavanje kojeg EU finansira u ukupnom iznosu od 19 miliona eura.

Odgovori na pitanja koja su potencijalna partnerstva do sada postavljala putem e-mail adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i putem web stranice www.partnerstvo.ba dostupni su ovdje.

- KRAJ -