22.12.2016.

Danas se u Sarajevu u sklopu projekta 'Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini' (LEP) kojeg finansira EU, a provodi ILO završava posljednja od ukupno 14 sesija obuke za 48 potencijalnih lokalnih partnerstava za zapošljavanje.

Obukom koja se sastojala iz dva modula: dizajn i tehnički sadržaj projekta, stvoreni su uslovi da lokalna partnerstva na jednakim osnovama izrade pune projektne prijedloge za dodjelu grantova u iznosu od 3 miliona eura za povećanje zapošljivosti i stvaranje novih radnih mjesta.

Rok za predavanje punih projektnih prijedloga je 25. januar 2017. kada će početi njihova evaluacija i naknadno biti izabrano 15 do 20 najboljih prijedloga za koje će biti dodjeljeni grantove u iznosu od 150 do 200 hiljada eura.

Projektne prijedloge će biti potrebno prevesti na engleski jezik kako bi svaki prijedlog mogao biti ocijenjen od strane tri neovisna međunarodna  evaluatora. Procijenjeno je da će ovaj proces trajati osam sedmica.

LEP projekat je dio Programa za lokalni razvoj i zapošljavanje kojeg finansira EU u ukupnom iznosu od 19 miliona eura.

- KRAJ - 

Odgovori na pitanja vezana za izradu punih projektnih prijedloga dostupni su ovdje.